Konference o svobodě na UJEP

  •  

V prostorách Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se 27. a 28. listopadu uskuteční první ročník studentské a doktorandské konference Pars academia 2019: Svoboda v kontextu střední Evropy. Metody výzkumu a jejich aplikace.

„Téma konference jsme zvolili na základě toho, že koncept střední Evropy stále není vyčerpaný a ustálený. Stále se objevují nové pohledy, které přináší nejrůznější disciplíny z oblasti humanitních věd. Je to proto, že již od nepaměti se snaha definovat pojem střední Evropa neobejde bez spolupráce historiků, sociologů nebo filozofů. Skvělé navíc je, že díky mezinárodní účasti budeme moci srovnávat různé pohledy na tuto problematiku,“ těší se jeden z organizátorů, doktorand katedry historie FF UJEP Lukáš Sláma.

Mezinárodní setkání, které probíhá v rámci připomínek 30. výročí od rozpadu východního bloku, bude hledat současné směřování střední Evropy. Budou předneseny příspěvky z oblasti starší i mladší historie, politologie a dalších vědních oborů sledujících vývoj společnosti. Garanty jednotlivých přednáškových bloků jsou ústečtí docenti Václav Drška, Martin Nitsche a dále pak Viliam Kratochvíl z Filozofické fakulty univerzity Komenského v Bratislavě, který je v tomto semestru hostujícím pedagogem na katedře historie FF UJEP.

„Konference je součástí programu, který naše fakulta připravila k 30. výročí sametové revoluce. Jsem velmi ráda, že se do těchto aktivit zapojili i naši doktorandi. Za důležité považuji zejména to, že program je mezinárodně obsazen,“ uvedla děkanka FF UJEP Michaela Hrubá.

„Na celou konferenci nebo na jednotlivé příspěvky jsou zváni i nadšenci z řad široké veřejnosti. Jsme rádi, že se můžeme o témata svobodně podělit. Účastníci jsou nejen z České republiky, ale i Polska, Slovenska nebo Arménie,“ doplňuje další z organizátorek a zároveň doktorandka katedry historie FF UJEP Markéta Jirmanová-Poláková.

Konference je součástí Sametových oslav a koná se v budově A Filozofické fakulty UJEP, v místnosti č. 306. Více informací www.sametoveusti.cz.  Z konferenčních příspěvků vznikne recenzovaná kolektivní monografie, jejíž vydání se plánuje na rok 2020.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*