Krajské asistenční centrum pomůže ukrajinským uprchlíkům

  •  

V budově bývalého rektorátu ústecké univerzity v ulici Hoření funguje Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU). Podle Hany Šťástkové z krajského úřadu je centrum pomoci místem prvního kontaktu a zároveň i informační středisko pro válečné uprchlíky z Ukrajiny. Pomůže jim s registrací i se zajištěním ubytování. Centrum je uprchlíkům z Ukrajiny k dispozici nepřetržitě 24 hodin 7 dní v týdnu.

„KACPU sdružuje na jednom místě pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Příchozí osoby zde vyřídí potřebnou administrativu a odpočinou si po náročné cestě. K dispozici je jim také psycholog a odborníci zajišťující poradenství,“ sdělil hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

Své zastoupení zde má Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, který byl pověřen vedením centra, dále pak Policie České republiky včetně zástupců cizinecké policie, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Panel humanitárních organizací Ústeckého kraje, Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, Poradna pro integraci, tlumočníci a psychologové z řad zdravotnické záchranné služby, policie, hasičů a neziskových organizací.

V centru se také shromažďují nabídky pomoci. „Na KACPU se lze obracet s nabídkou humanitární pomoci prostřednictvím e-mailové adresy kacpu@ulk.izscr.cz nebo telefonicky na číslo 974 444 444. S nabídkami humanitární pomoci se lze obracet též na e-mail nno@ulk.izscr.cz,“ dodává Šťástková.

Lidé prchající z Ukrajiny se mohou obrátit na krizovou linku Policie České republiky 800 255 255. Další užitečné informace pro občany Ukrajiny naleznete na stránkách Ústeckého kraje v sekci Pomoc Ukrajině a na portálu www.nasiukrajinci.cz.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*