Lékaři nyní snadno vyšetří žlučové cesty

  •  

Ústecká Masarykova nemocnice získala přístroj k vyšetření žlučových cest na gastroenterologické oddělení. Přístroj Spy-Glass DS je inovativní zařízení určené k vyšetření žlučových cest a vývodu pankreatu s možností digitálního zobrazení a instrumentace cestou pracovního kanálu přístroje.

Přístroj za 3,15 milionu korun nemocnice dostala jako dar. Skládá ze dvou jednotek – takzvané videověže, ta vytváří digitální obraz na monitoru, a samotného Spyscopu, jednorázového miniendoskopu, který se zavádí pracovním kanálem běžného terapeutického duodenoskopu. Tím je umožněno přímé vyšetření – zobrazení žlučových cest a vývodu slinivky a také použitím dalších akcesorií i zákroky jako je biopsie, drcení kamenů, zprůchodnění striktury.

„Metoda v této podobě nemá přímou alternativu. Vyšetření žlučových cest s přímým zobrazením se dosud provádělo buď systémem dvou endoskopů mother-baby, které současně s rentgenovou kontrolou ovládali dva lékaři, anebo cholangioskopií perkutánní transhepatickou cestou, kdy intervenční radiolog přes kůži a játra napíchne žlučovod, vytvoří se  kanál  a poté zavádí přístroj endoskopista. Ani jedna z metod se v severních Čechách nikdy neprováděla. Nová metoda je šetrnější, může bezprostředně navázat na běžné ERCP, tedy endoskopickou retrográdní cholangiopankreatikografii, lze ji opakovat a pacienta nezatíží více či jinak než obvyklé vyšetření pomocí zmíněné ERCP,” osvětlil primář gastroenterologického oddělení Jiří Stehlík.

Digitální technologie umožňuje mnohem preciznější zobrazení a možnost hodnocení nálezu než fibrooptický starší přístroj. „V současnosti jde ve světě a zvláště ve střední Evropě stále o exkluzivní metodu,“ zdůraznil primář.

Podle generálního ředitele Krajské zdravotní Petra Fialy se stává velkou výhodou, že již není nutné indikované případy odesílat do jiného zařízení. „Technologie byla dosud dostupná pouze v Ostravě a Jablonci nad Nisou. Doplní se tak škála zobrazovacích metod určených pro diferenciální diagnostiku a eventuálně i terapii onemocnění žlučových cest a pankreatu, kterou na severu Čech nikde nepraktikují,“ uvedl Petr Fiala.

 


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*