Loni vyhlásilo osobní bankrot přes 30 tisíc lidí

  •  

Celkový dluh českých domácností dosáhl ke konci loňského roku 1,206 bilionu korun, vyplývá to z údajů České národní banky. Jednou z možností, jak se zbavit dluhů, je vyhlášení osobního bankrotu. V roce 2013 požádalo o oddlužení 30 029 osob, povolení bylo uděleno ve 22 043 případech.

Zadluženost českých domácností mírně klesá. To dokládá i fakt snižujících se počtů exekucí. Těch bylo v loňském roce zahájeno 714 tisíc, což je o 106 tisíc méně než v roce 2012. Lze tedy očekávat, že letos výrazně neporostou ani počty návrhů na oddlužení. „Ačkoli od roku 2009 počet návrhů na oddlužení každým rokem výrazně stoupal, v roce 2014 očekáváme spíše stagnaci těchto návrhů či jen jejich mírný nárůst,“ potvrdil Jan Malý, ohlášený společník veřejné obchodní společnosti VPI CZ.

Základní výhodou osobního bankrotu neboli oddlužení je možnost zbavit se veškerých dluhů, a to i za situace, že všechny dluhy dlužník neuhradí v plném rozsahu. Dlužníkovi také odpadají starosti se splácením, částka se mu z platu automaticky strhává a rozposílá věřitelům. „Člověk, který chce vyhlásit osobní bankrot, musí podat svůj insolvenční návrh spolu s návrhem na oddlužení prostřednictvím formuláře. Ten je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky. Povinnou přílohou návrhu je seznam majetku, závazků a listina dokládající příjmy dlužníka za poslední tři roky,“ řekl Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.

S žádostí o oddlužení se může na soud obrátit kdokoli, kdo dluží více věřitelům, není schopen dluhy splácet a z pravidelného příjmu může uhradit během pěti let alespoň třicet procent dluhů. „Dlužníci se však často chybně domnívají, že stačí uhradit skutečně jen 30 procent a tím oddlužení končí. Není tomu tak. Pokud se oddlužení řeší plněním splátkového kalendáře, splácí dlužník své závazky pět let, tedy 60 měsíců. V tomto období je mu pravidelně strhávána část mzdy ve výši obdobné jako při srážkách ze mzdy v rámci exekuce. Často se tak stává, že dlužník za pět let nakonec uhradí 50, 70 nebo i 100 procent všech svých závazků,“ vysvětlil Jan Malý.

Pokud dlužník vlastní nemovitý nebo jiný hodnotný majetek, oddlužení je zpravidla řešeno prodejem majetku, případně kombinací se splátkovým kalendářem. „V případě, kdy je například nemovitost zajištěna zástavním právem, bude prodána v každém případě. Zajištění věřitelé totiž v takovém případě nemohou být uspokojováni splátkovým kalendářem, ale pouze penězi z prodeje zajištěného majetku dlužníka,“ řekl Jiří Hartmann.

Manželé mohou návrh na oddlužení podat každý sám, podmínky pro jeho splnění se pak budou posuzovat u každého samostatně. Existuje však možnost podat návrh společně. „Takový návrh musí obsahovat výslovné prohlášení obou manželů, že souhlasí s tím, aby všechen jejich majetek byl pro účely případného schválení oddlužení považován za majetek ve společném jmění manželů. Po dobu trvání společného oddlužení se manželé považují za jednoho dlužníka,“ uvedl Jan Malý.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*