Má pacient právo na přepravu s doprovodem?

  •  

Pacienta propouštěli z nemocnice. Jeho stav se sice zlepšil, ale stále potřeboval doprovod, protože obtížně chodí a špatně se orientuje. Syn přišel do nemocnice sbalit mu věci a předpokládal, že s ním bude moci sanitou jet domů. Má pacient právo na přepravu s doprovodem, nebo ne?

Přepravu pacienta i případně jeho doprovodu musí indikovat lékař, tedy jen lékař o ní může rozhodnout, a to na základě aktuálního zdravotního stavu pacienta. Postup, s nímž jste se setkal, byl legislativně zcela v pořádku. Přeprava doprovodu je totiž hrazena, jestliže je to nutné pro následné ošetření či vyšetření pacienta ve zdravotnickém zařízení.

Přeprava pacienta sanitkou ke smluvnímu poskytovateli zdravotní péče nebo od něho do místa pobytu se může uskutečnit a být uhrazena ze zdravotního pojištění jen na základě vyplněného Příkazu ke zdravotnímu transportu. Příkaz pro cestu ke smluvnímu poskytovateli do zdravotnického zařízení, kde má být pojištěnci poskytnuta zdravotní péče, vyplňuje odesílající lékař, který poskytnutí zdravotní péče požaduje.

Příkaz pro cestu zpět musí vyplnit lékař, který zdravotní péči poskytl, opět po zhodnocení, zda je zdravotní transport ze zdravotních důvodů nutný. Důvodem nemůže být např. špatné dopravní spojení mezi zdravotnickým zařízením a bydlištěm pacienta.

Lékař může také indikovat přepravu doprovodu pacienta – na formuláři Příkazu ke zdravotnímu transportu vyznačí, zda doprovod ano nebo ne, a musí také slovně uvést důvod. Doprovodem se totiž rozumí doprovázející osoba, která není členem posádky vozidla a jejíž přítomnost je s ohledem na zdravotní stav pacienta nutná pro následné ošetření a vyšetření.

Při propouštění pojištěnce z lůžkového zdravotního zařízení do domácího ošetřování doprovod indikován není. V sazbě za jeden kilometr je zahrnut odborný dohled a nezbytná péče v průběhu transportu a předání pacienta v místě bydliště. Je tedy vhodné při propuštění a transportu pacienta z nemocnice vyčkat doma a od posádky sanity ho jen převzít.

 


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*