Martin Balej je rektorem ústecké univerzity pro další 4 roky

  •  

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga předal jmenování staronovému rektorovi UJEP Martinu Balejovi. Tím oficiálně zakončil akt jmenování rektora prezidentem republiky.

V prostorách Velkého zrcadlového sálu Rohanského paláce MŠMT převzal doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., jmenování společně s dalšími třemi rektory veřejných vysokých škol z Ostravy, Plzně a Opavy. Prezident ČR Miloš Zeman jmenoval nové rektory na základě návrhů doručených na MŠMT z akademických senátů příslušných veřejných škol. Jmenování rektorů podléhá kontrasignaci předsedou vlády a je schvalováno vládou. Jmenovací dekrety rektorům předával ministr školství.

Do svého druhého funkčního období nastoupí Martin Balej dne 18. března 2019 a UJEP povede po následující 4 roky, tj. do 17. března 2023.

„Jsem velmi rad za potvrzení ve funkci rektora na další 4 roky. Před týmem vedení univerzity, před univerzitou stojí v dalším období nelehký úkol, a to dostavět kampus a především efektivně využít nové prostory i přístrojové vybavení, které jsme získali v celkovém objemu téměř 3 miliard korun. Musíme prosadit myšlenku sdílení jak nových prostor, tak přístrojového vybaveni, ale i lidského potenciálu napříč celou univerzitou. Jen tak můžeme univerzitu jako celek posunout k ještě vyšší kvalitě,“ říká Martin Balej.

Akademický senát UJEP zvolil doc. Martina Baleje kandidátem na jmenování  rektorem UJEP pro druhé funkční období na svém volebním zasedání dne 31. října 2018. Ve volbě neměl doc. Balej protikandidáta.

Martinu Balejovi se za uplynulé 4 roky podařilo v čele vedení univerzity dosáhnout nemalých úspěchů. UJEP aktualizovala či nově vytvořila veškeré vnitřní předpisy a normy, které si vyžádala novela  vysokoškolského zákona, a na univerzitě byla zřízena Rada pro vnitřní hodnocení kvality. UJEP významně  uspěla s projekty do Evropských strukturálních a investičních fondů, kde získala  finanční prostředky ve výši 842 mil. korun. Neméně úspěšná byla v programu RE:START, který přinesl univerzitě dalších 850 milionů korun, např. na dostavbu budovy pro  fakultu strojního inženýrství, výstavbu nové budovy pro fakultu  zdravotnických studií či rekonstrukci Domu umění. Kromě toho se rektor  velmi zasloužil o posílení vztahů mezi univerzitou a Ústeckým krajem,  který v současné době vyčleňuje ze svého rozpočtu pro podporu a spolupráci s UJEP částku 10 mil. korun ročně.D.

Funkční období rektora je čtyřleté. Funkci rektora může tatáž osoba vykonávat na téže vysoké škole nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí
funkční období.

 Rektoři UJEP z minulosti do současnosti:

prof. RNDr. Jan Kopka, CSc. 28. 9. 1991 – 28. 2.
1995
prof. RNDr. Vlastimil Novobilský, CSc.  1. 3. 1995 – 28. 2.
2001
doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.    1. 3. 2001 – 28. 2.
2007
prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.  1. 3. 2007 –
28. 2. 2011
prof. RNDr. René Wokoun. CSc.    1. 3. 2011 – 28. 2.
2015
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. 18. 3. 2015 – dosud


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*