Město nabere další úředníky, bude jich 400

  •  

Počet úředníků ústeckého magistrátu příští rok stoupne o 28 na celkových 400.

Radní se po poradě s tajemníkem rozhodli, že změní organizační strukturu radnice, přesunou řadu kompetencí a zřídí i nové odbory či oddělení. Od všeho si slibují plynulejší chod úřadu.

„Zatím přesnou částku, kterou bude navýšení počtu úředníků stát, nemáme,“ uvedla primátorka Věra Nechybová. Radním, ještě ve starém složen, chtěli organizační strukturu a počet úředníků navýšit již od října. Současné vedení města to udělá až v novém roce a peníze na ně budou připravené v rozpočtu.

Nově vznikne například oddělení veřejných zakázek v čele s právníkem, oddělení správy pohledávek nebo agenda dotačních titulů a nový odbor přestupků v dopravě.

Nový odbor přestupků v dopravě vznikne osamostatněním oddělení přestupků v dopravě v nynějším odboru kontroly. Kvantita práce je na tomto oddělení totiž velmi vysoká a činnosti zde prováděné si zaslouží přímý dohled vedoucího odboru.

Město Ústí nad Labem také přistoupilo k projektu ITI. Agenda ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a bude pro město zcela novou agendou, kterou nelze pokrýt ze stávajících personálních kapacit. Podle nařízení EU se město musí ujmout role zprostředkujícího subjektu.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*