Město nechalo zajistit svah v Čajkovského

  •  

V průběhu podzimu byl zajištěn sesuv skalního svahu v ulici Čajkovského. Podle mluvčí města Romany Macové v lokalitě trvale dochází k sesouvání zvětralé horniny a pádu kamení. „Hlavním účelem stavby bylo zamezit možnému skalnímu zřícení a dalšímu rozvoji svahových deformací. Došlo také k odstranění náletové vegetace a vzrostlých stromů, očištění skalního svahu, odtěžení nestabilních bloků a stavbě těžkého záchytného plotu o výšce tři metry. Zajištění svahu vedlo k dostatečné ochraně osob a majetku nacházejících se na ohrožených pozemcích,“ vysvětlila mluvčí města.

Skalní svah je řadu let zajištěn dynamickou záchytnou bariérou, která je pravidelně udržována a čištěna. Stávající bariéra však nezasahuje až k předmětnému jihozápadnímu cípu, který se vlivem přírodních živlů začínal více sesouvat, a proto docházelo k viditelným změnám na hraně svahu a k velké akumulaci horniny a sypkého materiálu.

Město nechalo v roce 2022 zhotovit projektovou dokumentaci na dozajištění koncového cípu svahu. Letos na jaře vybralo prostřednictvím veřejné zakázky zhotovitele. Zakázku získala společnost Strix Chomutov za 1 275 193,95 korun s DPH. Stavba byla předána v září a hotovo v listopadu.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*