Město uspělo u krajského soudu

  •  

Sedm občanů z České Lípy žalovalo město, které se mělo podle nich dopustit nezákonného zásahu nezajištěním adekvátního bydlení. Krajský soud v Ústí nad Labem jejich žalobu odmítl.

„Žalobci se spolu s ostatními nájemníky museli vystěhovat z ubytovny Klíšská, protože jim skončila nájemní smlouva. V žalobě se domáhali, aby soud vyslovil, že se město dopustilo nezákonného zásahu a požadovali vydání předběžného opatření, kterým by soud uložil městu povinnost zajistit žalobcům adekvátní náhradní ubytování od 30. června 2018,“ říká mluvčí magistrátu Romana Macová.

Soud v odůvodnění uvedl, že žalobcům nesvědčí žádné právo na zajištění bydlení, natož aby zajištění tohoto bydlení bylo povinností města. Nájemní smlouva byla mezi pronajímatelkou a žalobci a město v tomto nájemním vztahu nijak nefigurovalo. A to, že nájemní smlouva nebyla prodloužena, není vina města a z žádného zákona nevyplývá povinnost, že by město mělo zajistit žalobcům ubytování. Zvlášť když ani jeden z nich není občanem Ústí nad Labem, ale jsou občany České Lípy.

Krajský soud také odmítl návrh této skupiny osob na zrušení opatření obecné povahy, kterým město Ústí nad Labem vyhlásilo tzv. oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. V těchto lokalitách nově příchozí nedostanou doplatek na bydlení.

„Soud v usnesení uvedl, že rozporované opatření obecné povahy se nijak přímo nedotýká ani jednoho z navrhovatelů. Ti jako občané České Lípy ani nebyli oprávněni takový návrh v Ústí nad Labem podat. Proti oběma rozhodnutím lze podat kasační stížnost,“ dodává mluvčí Macová.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*