Mezinárodní seminář o pomoci bude na ústecké univerzitě

  •  

Katedra sociální práce Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pořádá mezinárodní seminář Dějiny sociální práce – Souvislost minulosti a současnosti v pomoci.

Seminář, který se uskuteční dne 31. března, přinese zajímavý pohled na „pomáhání“ v České a Slovenské republice z historického hlediska. Do programu jsou přihlášena témata o vývoji pomoci a sociální práce a jejich vlivu na současnou podobu této práce.

České a slovenské tématiky se bude držet i téma výzkumu a výzkumných záměrů v oblasti práce, sociálních věcí a sociální politiky. Samostatný bod programu bude věnován tématu vývoje sociálního školství na území obou republik a jeho vlivu na současnou podobu sociálního školství, resp. ve vzdělávání sociálních pracovníků a pracovnic.

V první části semináře budou prezentovány příspěvky věnující se dějinám pomoci, sociální politiky a sociální práce na území ČR a SR. Do druhé části jsou pak zařazeny workshopy, které vytvoří prostor pro diskusi k předneseným tématům a také navazování kontaktů mezi odborníky, pracovníky katedry a studenty.

Mezinárodní seminář je určen hlavně studentům a akademikům oboru Sociální práce a pracovníkům v pomáhajících profesích.

Seminář se koná od 9:00 h v prostorách katedry sociální práce Fakulty sociálně ekonomické UJEP, Pasteurova 1 (v areálu kampusu) v Ústí nad Labem.

Časový harmonogram semináře:

8:00–9:00 – prezentace účastníků

9:00–9:30 – zahájení semináře

9:30–12:00 – hlavní přednášky v plénu

 

12:00–13:00 – oběd

 

13:00–15.00 – workshopy na tematické okruhy

15:00–15:30 – přestávka

15:30–16:00 – formulování závěrů semináře a jeho shrnutí

UJEP Ústí nad Labem


  •  

1 komentář u Mezinárodní seminář o pomoci bude na ústecké univerzitě

  1. Bohužel informace o tomto vzdělávacím semináři se ke mně dostala pozdě a jako sociálního pracovníka mě zaujala. Bude se obdobný seminář opakovat i v roce 2017, bude účast započítávána do „dalšího vzdělávání sociálních pracovníků“, bude vydáno osvědčení?
    Děkuji.
    Sociální pracovník

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*