Moderní a chytré město

  •  

Naše vize oživení města staví na zapojení moderních technologií do služeb občanům a institucím. Chytré technologie pak mohou pomoci zvýšit bezpečnost obyvatel, snížit náklady města, ušetřit zbytečné poplatky nebo otevřít nové pracovní možnosti. A uchránit obyvatele zbytečné byrokracie, protože úředníci a politici jsou tady pro občana, ne obráceně. K tomu ale potřebujeme také podporu vzdělávání a obecně školství.

Základem dobře fungujících škol jsou učitelé, a to dostatečně motivovaní, vstřícní k potřebám žáků, komunikativní, otevření a připravení na změny, které jsou v současnosti nezbytné. Základní vzdělávání musí být k dispozici co nejblíže místu bydliště a nesmí diskriminovat žádnou sociální skupinu. Vzdělání je nejen podmínkou ekonomické prosperity, ale též podmínkou skutečné svobody.

Chceme dostupné vzdělání od školky až po vysokou školu. V tomto smyslu se náš program zaměřuje na všechny stupně vzdělávacího systému. Budeme udržovat v provozu dostatečnou kapacitu školských zařízení ve městě a pokračovat v modernizaci budov školských zařízení a jejich vybavení.

Podpoříme školy v naplňování programu proti školnímu selhávání se zaměřením na žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí nebo se zdravotními problémy, podpoříme projekty „prevence školního selhání“. Víme, že škola je i cestou k omezování počtu obyvatel, žijících jen ze sociálních dávek ve vyloučených lokalitách, a musíme trvat na povinnosti zajistit školní docházku dětí. Budeme podle poptávky rodičů zvyšovat počet míst ve školkách a pokračovat v rekonstrukcích budov základních škol a školních hřišť. Školní hřiště a tělocvičny více otevřeme veřejnosti.

Chceme zvýšit informovanost školní mládeže o historii města například formou tematických procházek městem s erudovanými průvodci včetně prevence před vandalismem a sprejováním. Stejně tak ale budeme podporovat i výchovu k vlastenectví a odpovědnosti vůči rodině i městu. Ještě více propojíme aktivity města a univerzity, abychom vytvářeli společné projekty. Musíme totiž udržet vysokoškolské absolventy v Ústí nad Labem.

Mgr. Jaroslav Mareš ředitel střední průmyslové školy

Kandidát UFO do zastupitelstva městského obvodu Neštěmice. (pr)


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*