Na Klíši rozkopou půl kilometru silnice

Výkopové práce - ilustrační foto
  •  

Severočeská vodárenská společnost zahájí rekonstrukci nevyhovujících úseků 89 let starého vodovodu v ulicích Na Drahách a Střížovická.

„V rámci naší investiční akce budou v celkové délce téměř 540 metrů zrekonstruovány nevyhovující úseky vodovodu, na něž je připojeno cca 125 obyvatel. Tím do budoucna přispějeme k pravidelné dodávce pitné vody. Stavbu provedeme v koordinaci s dalšími subjekty,“ řekl ředitel společnosti Bronislav Špičák

Vodovod je z roku 1927. Vede v místních asfaltových komunikacích ve vlastnictví města. Součástí stavby je přepojení všech 32 stávajících domovních vodovodních přípojek a instalace pěti podzemních hydrantů. Stavba bude realizována v původní trase, a to převážně v otevřeném paženém výkopu, v délce přes půl kilometru. Zbývající kratší úsek v křižovatce obou ulic bude rekonstruován bezvýkopovou metodou.

Stavební práce budou zahájeny začátkem března a podle schváleného harmonogramu má být vodohospodářská část stavby dokončena do 31. května 2016. Na to naváže plánovaná rekonstrukce zařízení RWE a poté plánovaná akce města, které se bude spolupodílet na obnově povrchů. Dokončení celé stavby je plánováno do 31. srpna 2016.

__UL Na Drahach rek vdv


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*