Nechte byrokracii na nás a věnujte se svému podnikání

  •  

Společnost Yourfirm, s.r.o. se zabývá poskytováním tzv. korporátních služeb, které jsou uvedeny níže a mají za cíl usnadnit zahájení podnikání i podnikatelskou činnost jako takovou a zároveň vyřešit aktuální problémy, se kterými se firmy potýkají (např. nedostatek sídel na lukrativní adrese, administrativní zátěž, vysoká míra zdanění v ČR aj.).

Poskytnutí sídla

Zřejmě nejžádanější službou společnosti je poskytnutí sídla na pražské adrese, ať už kvůli prezentaci společnosti klienta jakožto firmy sídlící na lukrativním místě, snížení nákladů na pronájem kanceláře či (nejčastěji) kvůli snížení pravděpodobnosti kontrolní návštěvy finančního úřadu aj. Oproti konkurenci Yourfirm, s.r.o. nabízí pouze pronájem sídla, jehož je vlastníkem či spoluvlastníkem, v důsledku čehož je mimo jiné možné na dané adrese konat obchodní setkání a prostřednictvím služby „virtuální kancelář“ zajišťovat poštovní a administrativní služby.

Založení společnosti

O nic méně žádanou službou je založení společnosti, v rámci které firma Yourfirm za klienta vyřizuje veškeré náležitosti s tím spojené, ať už se jedná o zřízení živnostenského oprávnění či zapsání společnosti do obchodního rejstříku atd. Kromě zřizování běžných korporací (s.r.o., a.s., k.s. a v.o.s.) a OSVČ společnost Yourfirm, s.r.o. nabízí také zřízení Evropské společnosti a Offshore společnosti v některém z daňových rájů, které kromě minimálního daňového zatížení poskytují vlastníkům firem anonymitu. Součástí této služby je i poradenství týkající se výběru vhodné formy podnikání a typu společnosti s ohledem na předmět podnikatelské činnosti a její rozsáhlost.

Prodej ready-made společností

Založení společnosti je časově náročnou aktivitou, kterou sice firma Yourfirm vyřizuje v co nejkratším možném čase, nicméně i tak někteří budoucí podnikatelé chtějí začít podnikat v rámci několika málo dnů. Pro ně společnost nabízí prodej readymade společností neboli „hotových“ či „předzaložených“ firem, které jsou zcela bez finanční minulosti, a tedy i bez dluhů a podnikatelské historie.

yourfirm banner

Nominee služby

S pronájmem sídla a se založením společnosti souvisí další služba, kterou společnost Yourfirm s.r.o. nabízí, a to nominee služba, v rámci které je zachována anonymita podnikatele a zároveň vyřešen problém s nedostatkem osob pro vytvoření orgánů společnosti (statutární orgán, dozorčí rada) či celé holdingové struktury, aniž by došlo ke ztrátě kontroly majitele firmy nad jejím fungováním.

Corporate Compliance

Corporate Compliance zase řeší problém s dodržováním zákonných povinností stanovených zákonem o obchodních korporacích, které se týkají především konání valných hromad, registrace k daním, schvalování účetních závěrek či zveřejňování účetní závěrky v Obchodním rejstříku. O všechny tyto povinnosti se klientům postará virtuální asistentka, díky čemuž se majitelé firem či jejich zaměstnanci mohou věnovat důležitějším věcem. Rovněž zde nechybí účetní, ekonomické a daňové poradenství prostřednictvím dceřiné společnosti DK Růžová.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*