Nemocnice má robota na rehabilitaci chůze

  •  

Rehabilitační oddělení Masarykovy nemocnice získalo přístroj  pro roboticky asistovanou rehabilitaci chůze.

Jedná se o nejmodernější variantu přístroje Lokomat Pro za téměř 12 milionů korun, který zaplatila i díky evropské dotaci. Podle ředitele Krajské zdravotní Petra Fialy je přístroj zatím jediný svého druhu v Česku. „Po proběhlém proškolení zaměstnanců a zkušebním provozu přístroj uvedeme do běžného provozu od 1. dubna letošního roku. V rámci všeobecného zdravotního pojištění zatím pro pojištěnce Všeobecné zdravotní pojišťovny, i když doufáme, že i ostatní pojišťovny se brzy k nasmlouvání této péče pro své pojištěnce přidají,“ uvedl Petr Fiala.

Pavel Maršálek, primář Rehabilitačního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice řekl, že díky přístroji se zlepšilo vybavení ústeckého Komplexního cerebrovaskulárního centra, zajišťujícího péči pro pacienty po cévních mozkových příhodách a traumatech mozku.

rehabilitace robot 1

„Rehabilitace u těchto pacientů má velmi významnou roli, kdy především ve včasné postakutní fázi její postupy významně přispívají v různé míře ke zlepšení poškozených funkcí. Dnes již víme, že mozek bezprostředně po cévní mozkové příhodě či úrazu zůstává velmi vnímavý k novým podnětům, které mohou aktivovat různě poškozené nebo zatím nepoužívané spoje k určité míře obnovy funkce. Hovoříme o takzvané plasticitě mozku. Problémem je, že tuto schopnost mozku je třeba včas aktivovat. Jedním z hlavních mechanismů vedoucích k novému naučení motorické aktivity je opakované provádění vzorce žádaného pohybu a tento mechanismus je ještě potencován použitím různých podnětů zpětné senzorické vazby, což je právě efekt využívaný u roboticky asistované rehabilitace  s větší intenzitou a přesností, než dokáže samotný fyzioterapeut,“ dodal Pavel Maršálek.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*