Nové poznatky v technologiích jsme předávali v Litoměřicích

  •  

Obrábění, tváření, slévání, svařování, nekonvenční technologie či přenos technologických informací, to byla témata 6. ročníku mezinárodní konference ICTKI 2016.

 Katedra technologií a materiálového inženýrství Fakulty výrobních technologií a managementu UJEP pořádala ve dnech 3.–4. února 2016 mezinárodní konferenci ICTKI 2016 (International Conference of Technology Knowledge and Information). V konferenčním centru litoměřického Hotelu Koliba se sešla stovka odborníků z oblasti technologií a příbuzných odvětví z celé České republiky i zahraničí.

Důvod pořádání této mezinárodní konference je stále aktuální. Nové poznatky v technologiích a přenos informací o nich jsou v současné době velmi důležitou oblastí rozvoje společnosti,“ říká děkan FVTM doc. Ing. Štěfan Michna, PhD.

To dokazuje také podpora konference, nad kterou přijal záštitu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, primátorka města Ústí nad Labem Ing. Věra Nechybová či Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města Litoměřice.

Program mezinárodní konference byl sestaven tak, aby byla umožněna maximální výměna zkušeností mezi jejími účastníky o současném stavu a strategiích v dané oblasti. Zároveň byly prezentovány příklady aplikací dosažených výsledků v praxi.

Mezi nosná témata konference patřily zejména oblasti obrábění, obráběcích strojů, měření a analýza jakosti povrchu, nekonvenční technologie, technologické informace a další.

Účast na konferenci jsme umožnili také našim doktorandům, kteří tak získali příležitost prezentovat výsledky svého studia a výzkumů na mezinárodním fóru,“ dodává děkan fakulty.

UJEP Ústí nad Labem


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*