Novodobí váleční veteráni

  •  

Katedra sociální práce Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně pořádala seminář zaměřený na problematiku novodobých válečných veteránů s názvem „Vzdálené války na vlastní kůži – život a
potřeby novodobých válečných veteránů“.

Seminář byl součástí studentského grantového projektu a na jeho realizaci se společně s vysokoškoláky podílela také krajská organizace Sdružení válečných veteránů ČR Ústí nad Labem.

Základ semináře tvořily prezentace závěrečných prací absolventů bakalářského studia na FSE Bc. Andrey Fialové a Bc. Františka Židlíka tematicky zaměřené na problematiku veteránů z pohledu sociální práce. Autoři projektu, doc. PhDr. Peter Brnula, PhD., Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D., a RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., doplnili dílčí poznatky bakalářských prací předběžnými výsledky výzkumu, který byl proveden mezi novodobými válečnými veterány v Ústeckém kraji.

„Novodobý válečný veterán je pojem, který je vymezen zákonem č. 170/2002 Sb.,  a označuje vojáka či policistu, který se, zjednodušeně řečeno, zúčastnil zahraniční mise v místě ozbrojeného konfliktu nebo zhoršené bezpečnostní situace a strávil tam stanovenou dobu. Z realizovaného výzkumu vyplývá, že veterány zkušenost z mise formovala do značné míry profesně i lidsky. Na své činy jsou hrdí a ocenili by větší informovanost veřejnosti o svých postojích i problémech. Ve srovnání se zahraničím také postrádají pomoc při hledání zaměstnání či zajištění ve stáří,“ vysvětluje dr. Laštovková.

V průběhu setkání dostali, samozřejmě, slovo samotní novodobí veteráni, kteří s posluchači sdíleli své zážitky a zkušenosti z mírových i válečných podmínek  v misích a vysvětlili spojitosti, které si málokdo dokázal představit.

„Posluchači se tak kromě rozdělení misí podle jejich charakteru (mírová, pozorovatelská apod.) dozvěděli mnohé o podmínkách života v oblastech vojenského nasazení, odlišné kultuře i řešení vypjatých situací. Zážitky veteránů i následná diskuse poskytly lepší porozumění a vhled do samotných výzkumných zjištění,“ dodává spoluautorka projektu.

Děkan fakulty sociálně ekonomické a spoluautor projektu, RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., poděkoval přítomným veteránům za spolupráci a předal jim certifikát s poděkováním za účast ve výzkumu.

Na semináři byla přítomna také zástupkyně Ministerstva obrany ČR, se kterou byla dohodnuta další spolupráce v rovině sociální práce a péče o potřeby novodobých veteránů na vícero úrovních.

UJEP Ústí nad Labem


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*