Obří plastika skončila v depozitáři

  •  

Plastika Labe od akademického sochaře Karla Kronycha musela ustoupit rekonstrukci stropu podzemních prostor Obchodního domu Labe. Plastika má totiž základy právě při okraji konstrukce stropu. Podle vedení města původní povrch plastiky byl zpracován tak, aby výtvarně přímo navazoval na původní keramické obklady přízemí budovy obchodního domu, ale ty byly při poslední rekonstrukci budovy také odstraněny.

„Návrat plastiky na původní místo nebyl doporučován především z architektonického a estetického hlediska. Jak je zřejmé z původní dokumentace, plastika byla umístěna uprostřed větší veřejné plochy pro pěší. Toto původní umístění bylo fakticky zlikvidováno při rozšíření komunikace Malá Hradební a při souvisejícím vybudování sloupů trolejového vedení. Plastika se tak fakticky dostala na okraj frekventované dopravní komunikace,“ vysvětluje mluvčí města Romana Macová s tím, že odbor dopravy a majetku nechal v roce 2020 zpracovat projektovou dokumentaci na její opravu.

„Plastika měla být funkčně přestavěna na fontánu. Stávající železobetonová konstrukce byla natolik degradovaná, že sanace a reprofilace nebyla možná. Hledat se tak bude případný jiný vhodný prostor a využití,“ dodala Macová. Plastika Labe od akademického sochaře Karla Kromycha byla dokončena v roce 1974 v souvislosti s dokončení Obchodního domu Labe. Originál plastiky byl teď dočasně přemístěn do depozitáře, kde bude zakonzervován.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*