Open day na UJEP se blíží

  •  

Ústecká univerzita pořádá pro uchazečky a uchazeče o studium další dny otevřených dveří. Mají ještě v době internetu smysl? Co jim může vstup do univerzitních budov nabídnout víc, než pečlivě strukturované informace na www stránkách? Právě atmosféru vysoké školy, kterou budou dalších tři až pět let svého života navštěvovat, a mnohé navíc.

Fakulty ústecké univerzity pojímají den otevřených dveří tak, aby se budoucí maturanti dozvěděli při své návštěvě mnohem víc, než je uvedeno na internetu. Do svého otevřeného dne zařadily prohlídky budov školy, laboratoří, setkání s pedagogy i studenty, k dostání budou tištěné materiály včetně studijních brožur. Není třeba očekávat pouze akademický přístup, v některých místech si mladí lidé budou moci doslova hrát, tvořit a sahat na vědu.

Zásadním plusem Open day je skutečnost, že uchazečky a uchazeči pocítí atmosféru místa, uvidí přednášející v akci, případně si promluví se studujícími o úrovni výuky. „Zvlášť pro ty, pro které je důležité, aby se v prostorách školy cítili příjemně, může být osobní návštěva fakulty klíčová pro rozhodnutí, kam si podat přihlášku a kam se v případě úspěchu v přijímacím řízení dostavit k zápisu do studia,“ říká prorektorka pro studium Alena Chvátalová.

Návštěvou Open day na UJEP se také mohou nadcházející maturanti dopředu vybavit informacemi, které se jim budou hodit v přijímacím řízení (o nabídce přípravných kurzů, doporučené literatuře, struktuře a náročnosti studia). Také dostanou informace, jak předejít zbytečným chybám při vyplňování přihlášky, a v klidu si prohlídnou i zapamatují místo, kam později půjdou na přijímací zkoušky.

Údaje o možném uplatnění na trhu práce po vystudování vybraného oboru mohou zase mladým lidem ujasnit jejich představu a případně obrátit pozornost jiným oborovým směrem. „Naše univerzita v tomto ohledu disponuje pestrou nabídkou studijních programů přinášejících uplatnění v různorodých oblastech života společnosti,“ doplňuje prorektorka.

Den otevřených dveří proběhne na UJEP dne 8. 2. 2024 od 8:00 do 15:00 h. Jeho centrálním bodem bude lobby Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra UJEP. „Budeme rádi, když návštěvníci univerzity dorazí nejdříve právě na toto místo, info point, kde jim pracovníci z oddělení marketingu a propagace podají souhrnné informace o průběhu dne, studiu na UJEP, i návod, jak se orientovat v univerzitním kampusu a vyhledat tu svoji konkrétní fakultu,“ uvádí prorektor pro internacionalizaci Pavel Raška.

V lobby MFC budou zároveň připraveny další tři informační pointy o možnostech výjezdů do zahraničí v programu Erasmus+, zájmovém i akademickém sportování na UJEP a univerzitní knihovně i jejích bohatých službách pro studenty. Nebude chybět chill out zóna s občerstvením a foto koutkem.

 

Z info pointu bude také vyrážet pravidelná exkurze kampusem, která návštěvníky provede moderním univerzitním městečkem, představí objekty fakult i rektorát, a doporučí místa, kde se něco zajímavého děje.

Zájemci o studium na Fakultě zdravotnických studií UJEP budou moci využít shuttle mini bus s pravidelným jízdním řádem pendlování mezi zastávkami Kampus UJEP – FZS UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Mini bus bude vyrážet z Kampusu UJEP směrem k FZS UJEP v 8:30, 10:30 a 12:30 h, v 8:45, 10:45 a 12:45 h se bude otáčet zpátky.

Každá z osmi fakult univerzity má připraven svůj vlastní individuální program, který nejlépe odpovídá potřebám uchazečů, kteří se o ni zajímají. Jejich kompletní přehled s podrobným plánem akcí a přednášek naleznete na webu univerzity: https://myjsmeujep.cz/den-otevrenych-dveri/

Dveře budou mít otevřené také Vědecká knihovna UJEP, Poradenské centrum UJEP a Dům umění Ústí nad Labem. Již nyní si uchazeči o studium mohou vyhledávat svoji budoucí fakultu či studijní program na www stránce Konfigurátor studijních programů.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*