Patronem královského města Ústí nad Labem je svatý Václav

Svatý Václav. Zdroj: Muzeum města Ústí nad Labem
  •  

Obraz svatého Václava jako patrona královského města Ústí nad Labem pochází z doby kolem roku 1700. Je ve sbírkách ústeckého muzea. Je na něm vyobrazen svatý Václav v barokním knížecím rouchu, jak drží praporec s vyobrazením orlice, heraldického symbolu rodu Přemyslovců. Svatý Václav je vyobrazen na dnešním střekovském břehu řeky Labe.Na pozadí na druhém břehu řeky Labe se nachází královské město Ústí nad Labem v podobě kolem roku 1700. V levé části obrazu je původní silueta kostela Nanebevzetí Panny Marie, v pravé části obrazu je silueta kostela sv.Vojtěcha v podobě před barokní přestavbou z počátku 18.století.

Právě v průčelí kostela sv.Vojtěcha je v jedné z nik dodnes zachována barokní plastika sv.Václava, další barokní socha sv.Václava stála jako součást sousoší kašny na dnešním Mírovém náměstí až do sedmdesátých let 19.století. Torzo této plastiky je nyní instalováno na radnici v chodbě u kanceláře primátorky Statutárního města Ústí nad Labem.

K nejstarší tradici uctívání svatého Václava na Ústecku patří bitva u Chlumce v roce 1126. V bitvě se střetla česká vojska knížete Soběslava s vojskem římskoněmeckého krále Lothara III. K vítězství Čechům mělo napomoci zjevení svatého Václava, které bylo popsáno již v nejstarších dobových kronikářských záznamech. Jeho nejznámější literární podobu stvořil Alois Jirásek ve svých Starých pověstech českých.

Zdroj: Muzeum města Ústí nad Labem


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*