Pedagogickou fakultu povede Ladislav Bláha

  •  

Akademický senát Pedagogické fakulty UJEP na svém řádném zasedání zvolil kandidáta na jmenování děkanem docenta Ladislava Bláhu. Pedagogickou fakultu UJEP (PF) vede již 4 roky profesor Jiří Škoda, a o pozici děkana se mohl ucházet i pro další funkční období, ale svoji kandidaturu neohlásil. Nový děkan se do čela největší fakulty UJEP postaví od 1. března 2023.

„Moje cesta do této, z mého pohledu, nesmírně odpovědné funkce nebyla jednoduchá, ještě před několika měsíci jsem o ní neuvažoval. Věřím však, že se podařilo z různých pracovišť fakulty sestavit tým pracovníků, o které se budu moci opřít, a také budu schopen zhodnotit své poznatky a zkušenosti z dlouhodobého vedení jedné z největších kateder PF. Senát fakulty žádám o spolupráci a poskytování zpětné vazby. Především však doufám, že se nám všem úspěšně podaří překlenout složité období, kterým fakulta prochází a procházet bude,“ říká docent Bláha.

V době probíhající energetické krize chce nový děkan zejména udržet mzdy kmenových pracovníků. Zároveň má v úmyslu finančně zohledňovat akademické pracovníky, kteří plní roli garantů studijních programů nebo jsou nositeli výstupů, které fakultě zajistí finanční prostředky. Vyzdvihne také roli vedoucích pracovišť jako osob odpovědných za jejich rozvoj.

„Nemůžeme žít s naivní představou, že naše problémy s výukou, studijními programy, akreditacemi, praxemi, projekty, výukovými prostory, kvalifikacemi, mzdovými prostředky, apod. za nás vyřeší někdo jiný. Proto jsem vyzval všechny pracovníky fakulty, aby společně a vzájemnou komunikací se studenty, vytrvalým úsilím a poctivou akademickou prací přispěli k zajištění větší míry ocenění a ohodnocení jejich práce,“ doplňuje nový děkan.

K jeho prioritám ve studijní oblasti patří zejména zvyšování kvality všech souvisejících procesů. Chce zachovat kontinuitu, ale zároveň se opřít o další evaluační mechanismy včetně hlubšího zapojení ze strany garantů studijních programů i předmětů a využití hodnocení výuky studenty. To vše na pozadí legislativních změn a prostředí stanoveného ze strany MŠMT a NAÚ.

 

Pedagogická fakulta UJEP byla založena v roce 1991, její samostatná historie ale sahá až do roku 1964. Děkani PF UJEP z minulosti do současnosti byli:

prof. RNDr. Jan Kopka, CSc. (1. 4. 1991 – 28. 2. 1992)

doc. RNDr. Karel Kubát, CSc. (1. 3. 1992 – 28. 2. 1995)

prof. PhDr. Dobrava Moldanová, CSc. (1. 3. 1995 – 28. 2. 2001)

doc. RNDr. Stanislav Novák, CSc. (1. 3. 2001 – 28. 2. 2004)

doc. PhDr. et Mgr. Zdeněk Radvanovský, CSc. (1. 3. 2004 – 28. 2. 2011)

doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. (1. 3. 2011 – 28. 2. 2019)

doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., MBA (1. 3. 2019 – 28. 2. 2023)


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*