Pneumatiky se v Hrbovicích zplyňovat nebudou

 •  

Provoz na zplyňování pneumatik společnost Rosetinor Green Energy Group v Hrbovicích nepostaví. Proti investici, která měla přinést 35 pracovních míst přímo a dalších 20 míst v navazujících službách, se bouřili ekologičtí aktivisté.

Podle zástupce investora Martina Prachaře se společnost rozhodla investici v Ústí nerealizovat.

Proč jste ustoupili od projektu?
My jsme od projektu neustoupili. Provoz, který jsme za cca 150 milionů korun chtěli vybudovat v Hrbovicích na územním plánem určené průmyslové ploše, přemístíme do jiného regionu. Je to moderní a ekologický provoz, technologie budoucnosti, která je velmi malá a efektivní – nezabere víc místa než benzínová pumpa. Technologie, která ekologicky přeměňuje odpad na využitelné produkty, ze kterých se posléze vyrobí elektrická energie. Nejde o žádnou spalovnu a podobně.

 Kam provoz přemístíte?
Rozhodli jsme se, že do této technologie budeme investovat jinde, kde si budou jak samotné investice, tak vytvořených nových pracovních míst vážit. Také jsem nechtěl, aby se odborná debata o moderní a ekologické likvidaci opadů, zvrtla před komunálními volbami v zástupné téma a odváděla pozornost od skutečných problémů v Ústí nad Labem potažmo v Chabařovicích. Místo konkrétně zatím nebudeme specifikovat.

Říkáte ekologický provoz, ale označení spalovna jste se nezbavili.
Je to úsměvné, ale nezbavili, i když to spalovna skutečně není. Ani být nemůže, protože se tam nic nespaluje. Tedy kromě plynu v kogeneraci, ale to by pak byla spalovnou každá plynová kogenerace, tedy například každé auto jezdící na LPG. Žijeme ale v dynamické době, kde zkratky, nálepkování a zjednodušené pojmenování problému jsou běžné.
Víte, Ústí nad Labem je můj domov. Narodil jsem se tady, vystudoval, podnikám a zaměstnávám zde desítky lidí. Žije tady moje rodina a vyrůstají moje tři malé děti. Nikdy bych nepřispěl k tomu, aby se život zdejších obyvatel zhoršoval. Kdo mě zná, ví, že nejsem blázen, abych v lokalitě, kde je životní prostředí už desítky let extrémně zatěžováno, chtěl stavět provoz, který by životní prostředí dále zatěžoval, naopak.

 Jakou roli ve vašem rozhodnutí sehrály protesty aktivistů?
Protesty skutečných občanských sdružení považuji za naprosto legitimní a velmi prospěšná. Také si všimněte, že zavedená ekologická občanská sdružení vedla kvalifikovanou a odbornou diskusi s minimálně neutrálním postojem. Proti nám tak ve skutečnosti žádní ekologičtí aktivisté nebojovali.

 Objevily se ale i webové stránky proti spalovně.
Ten web vyloženě lhal. Proti tomu jsme se bránili právní cestou a uspěli.
Zjistili jsme, že za rádoby občanským sdružením napadajícím naši investici, se ve skutečnosti schovávají členové jedné politické strany. Z našeho projektu si začali dělat téma do komunálních voleb, téma osobního zájmu a prospěchu. A tomu já odmítám asistovat a sekundovat. Je úsměvné, jak je jejich počínání v příkrém rozporu s vlastním politickým programem plným frází o ekologii, podpoře nových technologií, o přilákání investorů, podpoře podnikání, vytvoření nových pracovních míst… Ale evidentně jsou to pro ně, bohužel, zase jen fráze. Přemístěním technologie do jiného regionu jim tak dáváme možnost, aby svou energii a čas začali věnovat skutečným a nikoli zástupným problémům Chabařovic a Ústí nad Labem.

Nová místa
– zplyňovna v Hrbovicích měla přinést 35 pracovních
– dalších 20 míst v navazujících službách
– většinově šlo o dělnické profese

 

 


 •  

10 komentářů on Pneumatiky se v Hrbovicích zplyňovat nebudou

 1. Takže jen stručně k té marketingové snůšce lží a polopravd pana Prachaře.
  – Proti spalovně bylo celé zastupitelstvo Chabařovic tzn. zástupci všech stran
  – Spalovna neprošla zjednodušeným řízením EIA tzn. na ekologii vliv měla
  – Jsme připraveni pomoci s protesty proti této časované bombě regionu kam pan Prachař toto vysoce ekologické zařízení vrhne.

 2. Také se musím stručně vyjádřit k dalším lžím pana Prachaře.

  Náš web nelhal, a tímto bych zároveň chtěl poprosit o to, aby nás p. Prachař přestal neprávem obviňovat ze lží. Pokud by se jednalo o lež, musel by prokázat, že námi zveřejněné údaje nejsou pravdivé. K tomu nikdy nedošlo. Na webu jsme pouze opravili slovní vyjádření, se kterým jsme nebyli spokojeni.

  Právní cestou jste se nebránil, doporučoval bych nastudovat, co to právní cesta je. Vy jste mi pouze zaslal vyrozumění o pravděpodobných nepřesnostech (bez čehož byste stejně nemohl podnikat žádné právní kroky). V tomto směru jsme byli velmi solidně zajištěni a Vaše případné další kroky by nás nezastrašily.

  Čím jste uspěli? Tím, že jsme web na 2 dny (slovy dva dny) odstavili a upravili 4 slovní spojení? Úspěch.

  Jinak ještě pro Vaši osobní informaci. Nejsem z ODS, nikdy jsem v této straně nebyl a ani nebudu. Jen tak pro informaci ohledně „lži“, že všichni pocházeli z jedné strany (což je opravdu snůška nesmyslů.

  Jinak jak psal Zbyněk, jsme připraveni poslat všechny naše podklady odpůrcům zařízení ve vaší nové vyhlídnuté lokalitě.

  TK

 3. Myslím, že je fér, že pan Prachař po čase vlastně dospěl k názoru nestavět zde nový smrdící Úžín ( pro vás mladší čtenáře- v lokalitě Úžín byl obdobný provoz pyrolýza se stejným smradem ze zplynování uhlí, jaký jsme my pamětníci okamžitě identifikovali při předváděcí akci společnosti Rosetinor v Ostravě u pokusné pyrolýzy. Tedy žádná nová technologie, jen nový název pro staré smrady, kterých jsme se v Ústí zbavili před čtvrt stoletím. Jsem moc rád, že pan Prachař po reakcích lidí pochopil, že několik desítek pracovních míst opravdu nestojí za zkažené ovzduší pro několik tisíc lidí a uvědomil si, že ( teď jej cituji) „Narodil jsem se tady, vystudoval, podnikám a zaměstnávám zde desítky lidí. Žije tady moje rodina a vyrůstají moje tři malé děti. Nikdy bych nepřispěl k tomu, aby se život zdejších obyvatel zhoršoval. Kdo mě zná, ví, že nejsem blázen, abych v lokalitě, kde je životní prostředí už desítky let extrémně zatěžováno, chtěl stavět provoz, který by životní prostředí dále zatěžoval, naopak“. Tolik citace z článku . Pane Prachaři, s tím nelze polemizovat, souhlasím. Vařte dál pivo, myslím, že to vám jde taky dobře.
  Milan Jansa, obyvatel Chabařovic

 4. A není pyrolýza menší zlo, než spalovny, chemičky a pdobně? Nejsem odborník, takže nevím. Jen mi přijde, že pokud tady někdo chtěl investovat a teď odchází, je to škoda. Stejně jako Amazon na Moravě. Zbytečně se připravujeme o investice.

 5. Pane Zelený, každá investice má svá pro a své proti.Souhlasím, s vámi, že spalovny a chemičky nejsou opravdu nic šťastného, už vůbec ne v koutě, který se sotva vzpamatoval za nebývalých investic do rekultivace z minulé devastace. Tahle (snad už odpískaná) pyrolýza je přece také chemička, při které za odporného smradu je z pneumatik popel, karcinogenní olej a s těmito věcmi se nakládá,skladují se, transportují, zpracovávají… Pokud byste chtěl u takové výroby bydlet, tak si zkuste navrhnout to nejdřív svým sousedům. A když budou mít stejný názor i oni, vaše obec, správní orgány, tak oslovte investora, rád vám jistě vyhoví.

 6. Víte nenapadám Vás. Jen jsem se zeptal. V době, kdy je vysoká nezaměstnanost a nikdo to neřeší, se tady hádáte o nějakou pyrolýzu, zatímco chemička v centru města, setuza v centru města, respektive provozy, které tam jsou, eleketrárna čezu, kterou plánoval (doufám v minulý čas). spalovna v Trmicích, kam se vozilo kdejaké svonstvo z celé země, nikomu nevadí. Vedle těchto hrůz, mi pyrolýza nepřijde tak strašné zlo, jak píšete. Přidám ještě argument, že tento provoz, pokud vím, je v zóně určené právě k průmyslovým provozům…I mnohem většího kalibru. To byste asi měli pranýřovat ty, kteří tento územní plán schválili, nemyslíte? A poslední: Jaké jsou pracovní příležitosti v Chabařovicách? Potažmo v Ústí nad Labem? Žádné…

 7. Pane Zelený, dle mého názoru je spalovna lepší variantou, nežli pyrolýza. Spalovna podléhá přísnějším kritériím, týkajících se emisních limitů (toho co vypouští do vzduchu), než pyrolýza. Navíc např. v cementárně v Čížkovicích kde se v současné době mohou pneumatiky nyní také spalovat, dochází k hoření při velmi vysokých teplotách, při kterých dochází k vysoce účinné úplné oxidaci (rozkladu) organických látek. Vedle toho zároveň dochází i k sorpci na povrch oxidu vápenatého, což má za důsledek synergický efekt, čili se tím zvyšuje účinnost celého procesu. A to nejdůležitější na závěr, kapacita cementáry v Čížkovicích, dle mě dostupných údajů, pokrývá celkovou produkci starých pneumatik v Ústeckém kraji. Čili je pyrolýza v blízkosti Ústí nad Labem naprosto zbytečná. Pokud byste mě zájem o bližší info, obraťte se na mě, prosím na email: marcel.gomez@seznam.cz

 8. Važení čtenáři, je škoda, věříte jen tvrzením, uvedeným v rozhovoru. Proto doporučuji najít si čas, a vše si na portále EIA pročíst.

  Odpůrci tohoto předloženého záměru veškeré připomínky předložili v rámci zjišťovacího řízení procesu EIA tak i následně v rámci vyjádření se k předložené dokumentaci, viz: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK823

  A co bylo na podzim roku 2013 výsledkem? Krajský úřad Ústeckého kraje vrátil dokumentaci investorovi k přepracování. V podstatě dal odpůrcům zapravdu, a potvrdil tímto svým rozhodnutím, že dokumentace skutečně nedoložila, zda nebude poškozeno životního prostředí.

  Boj však tímto neskončil a všichni dál upínali zrak na ten náš dolíček, abychom se stali vzorem pro další povolovací procesy v ČR. Nikde totiž doposud tato technologie komerčně nefunguje, nikde nebyla doposud povolena, veškeré pokusy buď ztroskotaly, nebo jsou stále ve fázi výzkumu a nepodařilo se jim získat potřebná povolení (lze ověřit jak na KÚ Středočeského kraje, tak i na KÚ Moravskoslezského kraje, nebo např. u ostravské ČIŽP, dozvíte se zajímavé skutečnosti o „referenční“ lince ve Vratimově).

  Proto se investor zuby nehty brání, aby se o prosazované technologii pyrolýzy hovořilo jako o spalovně. A není to jen hra se slovy. Zařazení této technologie je klíčové, a s jejím zařazením si nevědí zatím rady ani úřady. Určením se zabývá i Ministerstvo životního prostředí ČR, zda ji nezařadí jako „zvláštní typ zařízení“. Pro spalovny totiž platí přísná pravidla, mezi která patří např. kontinuální měření emisí, což by investorovi technologii opět o něco prodražilo.

  Po celou dobu jsme však byli mírně optimističtí, protože i další subjekty vyjádřily v rámci svých připomínek pochybnosti k technologii a požadovaly vypořádání a doložení dalších podkladů, dokumentaci požadovala upřesnit jak Česká inspekce životního prostředí, tak Krajská komise pro životní prostředí, s podpůrným stanoviskem nám přispěchal na pomoc i Zdravotní ústav v Ústí nad Labem, a s faktickými připomínkami se zapojilo i ekologické sdružení Arnika.

  Doposud se zdálo, že boj tedy neskončil, a dáme si další kola v pomyslném ringu. Realizační tým odpůrců si připravoval další argumenty a chystali jsme se na pokračování konzultací, abychom dosáhli cíle a hájili zájmy obyvatel našeho města, ale také zájmy vznikající rekreační lokality kolem jezera Milada.

  A hle, zatím se objevila jedna mediální vlaštovka, kde se pan Prachař vyjádřil, že se svou investicí odcházejí jinam. Rádi poskytneme novému místu všechny naše dosavadní znalosti a výsledky analyzované předložené dokumentace. Ale třeba ji na jiném vybraném místě zpracuje investor již natolik důkladně, že všechny připomínky vypořádá, a účastníky řízení o této technologii přesvědčí, zatím se mu to nepodařilo.

  A z naší strany již jen drobné upřesnění ke zveřejněnému rozhovoru:
  • „Technologie ekologicky přeměňuje odpad na využitelné produkty, ze kterých se posléze vyrobí elektrická energie. Nejde o žádnou spalovnu a podobně“ – vše popsáno v připomínkách, zatím to je o přeměně odpadu na jiný odpad, který se nyní testuje, a že zařízení není „spalovnou“ je stále věcí zařazení technologie, do té doby na ní nahlížíme jako na zařízení, kde se spaluje nedostatečně čištěný plyn s obsahem síry a dalších karcinogenních látek, což zdaleka neodpovídá běžně používaným plynovým kogeneracím, a auta jezdící na LPG spalují plyn o zcela jiném složení (bez síry)
  Mimochodem i ve vyjádření MŽP ČR ze dne 8. 6. 2012 (č. j. 32582/ENV/12) se při kategorizaci této technologie jako středního zdroje znečištění ovzduší lze dočíst, že je v souladu s uvedenou evropskou směrnicí technologie posuzována jako spalovna.
  Dále je třeba přesně číst Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. 11. 2010 o průmyslových emisích, kde je v článku 3. Definice, jasně definován pojem „zařízení na spalování odpadu“ a „zařízení na spolužalování odpadu“, kde je ve výčtu uvedeno, že do této kategorizace spadá i pyrolýza, pokud jsou látky tímto zpracováním vzniklé následně spáleny.
  Samozřejmě nelze opominout i kapitolu IV, která vylučuje taková pyrolytická zařízení, jsou-li plyny vyčištěny do takové míry, že se před jejich spálením již nejedná o odpad, a nemohou tak být zdrojem většího množství emisí, než spalování zemního plynu.
  A toto investor nebyl doposud schopný předložit. Bilanci jednotlivých chemických látek v pevné, kapalné a následně plynné složce.
  Rovněž Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, posuzuje tuto technologii v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., v příloze č. 2, bod 2.1 jako „tepelné zpracování odpadu ve spalovnách.

  • zcela jasně se proti předložené technologii vyjádřilo ekologické sdružení Arnika

  • je úsměvné, jak dospěl pan Prachář k názoru, že se jednalo o osobní zájem a prospěch jedné politické strany, když k odporu proti umístění zařízení existuje jednohlasné usnesení zastupitelstva města (zvoleni za SNK-ED, ČSSD, KSČM, SZSP, SZ, ODS, nezávislého sdružení Chabařovičtí rodáci), naproti tomu je třeba možná hledat souvislosti s UFO (Ústecké fórum občanů)…

  • v dokumentaci uvádí investor zaměstnání pro cca. 10 – 12 zaměstnanců, takže asi až v aktuální dokumentace se to dozvíme, že to má být po novu, jak je v rozhovoru uvedeno:„…35 pracovních míst přímo a dalších 20 míst v navazujících službách.“

  • vždy jsme deklarovali, že máme zájem o nové technologie, pokud vypořádají veškeré připomínky, a rovněž dalo ZM Chabařovice jasně najevo, že podporujeme vznik několika desítek pracovních míst (převážně dělnických profesí) na katastru města Chabařovice v rámci záměru společnosti Kolben Schmidt

  Utříbit názor si tak mohou zájemci po přečtení dalších zveřejněných článků a komentářů k této předložené technologii:

  • vše je dostupné v závěrech zjišťovacího řízení EIA ze dne 7. 3. 2013 a dále pak ve vyjádření k dokumentaci ze dne 25. 10. 2013, resp. ve vrácení dokumentace k přepracování ze dne 23. 10. 2013, vše dostupné zde: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK823
  • facebooková stránka NE „spalovně“ u Chabařovic
  • 28. 11. 2013, Ondřej Kůs, 5 plus 2 Ústecko, „Lidé se brání nové spalovně“
  • 21. 11. 2013, Jan Charvát, „Jak likvidovat odpad bez emisí. Nahradí česká technologie spalovny?“
  http://ceskapozice.lidovky.cz/jak-likvidovat-odpad-bez-emisi-nahradi-ceska-technologie-spalovny-1cf-/tema.aspx?c=A131117_230244_pozice_137359
  http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/u-hrbovic-ma-vzniknout-provoz-na-zpracovani-odpadu
  http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/obyvatele-chabarovic-se-bouri-proti-tovarne-na-likvidaci-pneumatik–1179770
  http://enviweb.ihned.cz/clanek/94772/u-hrbovic-ma-vzniknout-provoz-na-zpracovani-odpadu
  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/216320-lide-z-chabarovic-broji-proti-planovane-spalovne/

  Chabařovice, 5. 5. 2014
  Mgr. Jiří Hladík, zastupitel města Chabařovice

 9. Vidím, soudružky a soudruzi, že jste jako inkvizitoři- podstatu technologie jste absolutně nepochopili, ale autory nového a moderního zařízení byste nejraději upálili. Za několik málo let se v podstatě dozvíte, že jste tvrdili, že Země je placate, takže se zastydíte až doddatečně 😛

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*