Podnikatelé do politiky patří, podnikání ne

  •  

Martin Prachař podniká v mnoha zemích a s různými komoditami. V Ústí spoluvlastní hotel a minipivovar Na Rychtě, Cyklokemp Loděnice, sponzoruje plavecký sport nebo běžecké závody a podporuje nadační fond Plamínek naděje, který pomáhá handicapovaným dětem. Ale také zasahuje do politiky. Viditelně a hlasitě vystupuje za hnutí Ústecké fórum občanů (UFO), které vstoupilo do komunální politiky před čtyřmi lety a podstatně ji změnilo.

Jakou motivaci může mít úspěšný podnikatel, navíc s obchodními zájmy v zahraničí, vstupovat do komunální politiky?

Jsem ústecký rodák a patriot, bydlím tady, tady chodí do škol moje dvě dcery, syn do školky. Vadilo mi a vadí, že Ústí za posledních deset až patnáct let stagnuje, a v některých oblastech se dokonce vracelo zpět. Ve vzduchu byla rezignace lidí na dění ve městě kvůli sobectví některých politických stran. Docházelo k zanedbávání městské infrastruktury, kultury, sportu, prostorů pro volnočasové aktivity. Proto rád vzpomínám na zlomový moment, kdy jsme před pár lety seděli s kamarády, sportovci, učiteli, lékaři, v restauraci U Kroupů a řekli si, že tu chceme žít a nestěhovat se do nějakého jiného, lepšího města. Rozhodli jsme se, že pouhé naříkání a kritizování u piva nemá smysl a jediná cesta k možné změně dění vede přes komunální politiku.

Podnikatelů v politice je v poslední době jako hub po dešti, nezdá se vám?

Ale jen někteří jsou v politice aktivně a hlavně transparentně. Pokud to tak je, pak je to dobře. Bohužel se tak ale děje většinou skrytě a jen pro byznysové zájmy. Stavby, investice, informační výhody, omezení konkurence apod. A pak jsou také podnikatelé, co jdou do politiky sice transparentně, ale vedou město, kraj nebo stát jako svoji další firmu. Myslím, že podnikatelé do politiky patří, ale podnikání ne.

Což ve vašem případě nehrozí?

To tedy nehrozí. Díky tomu, že mám hodně obchodních aktivit, které mě dostatečně naplňují, nemám ambice být primátorem, náměstkem, starostou nebo uvolněným radním. V případě zvolení rád při-spěji zkušenostmi z podnikání pro úspěšné fungování zastupitelstva města nebo obvodu. Komunální politika je o praktických věcech běžného života ve městě. UFO nad sebou nemá žádnou pražskou politickou centrálu, můžeme se rozhodovat sami, a těmi, kterým jsme skutečně odpovědní, jsou jen a jen Ústečané.

Tím se ale zcela nevylučují obavy z nějaké formy ústeckého „kmotrovství“.

Já bych řekl, že vylučují. Moje podnikání není s komunální politikou nijak spojené. Podnikám v nemovitostech mimo Ústí, dvě moje firmy podnikají v zahraničním obchodě, s působností v Alžírsku, Vietnamu, Litvě, Bulharsku. Vlastním firmu ve Velké Británii, podnikám ale například i na Kubě. Nejsem tak závislý na státních, krajských a ani na městských rozpočtech a nestavím byznys na spolupráci se samosprávami, vládou nebo poslanci. To, jak říkáte, kmotrovství zmrazilo rozvoj města na spoustu let a přesně takový obraz města UFO teď mění.

To znamená, že žádný ústecký velkopodnikatel nebo společnost za UFO nestojí a nebude financovat vaši volební kampaň?

Prostředky na komunální kampaň v řádu sta tisíců korun věnuji Ústeckému fóru občanů já na jeho transparentní účet. Nechci, aby bylo hnutí zavázáno nějakému „mecenáši“, který by pak očekával protislužbu. Chceme dobrou komunální politikou vytvářet co nejvíce příležitostí pro všechny podnikatele a občanské komunity. Transparentně a bez prebend.

Vaším volebním lídrem je současná primátorka Věra Nechybová. Proč jste jí dali důvěru?

Tři roky můžeme sledovat její práci na magistrátu. A musím říci, že takového primátora jako ona už dlouho naše město nemělo. Má ekonomické vzdělání i zdravý ženský nadhled pro řešení problémů. Můžete to vidět ve vyhrocených situacích během vyjednávání. Umí konfliktní situace řešit s chladnou hlavou. Umí naslouchat Ústečanům. Mluví v pohodě s lidmi v hospodě, se spolky, s rybáři, žije městem na ulici. Baví se s lidmi, kteří tu žijí, a ti mají ty nejlepší podněty a jsou největší inspirací pro práci ve vedení města. Je to skvělý lídr.

I její náměstek a váš předseda Jiří Madar?

Jiří Madar od základů vystavěl se svými přáteli a podporovateli UFO. Za to mu patří obrovský dík! Na pozici náměstka prokázal neuvěřitelný manažerský a politický talent. Jeho pracovní nasazení a výsledky ukazují, že patří mezi nejlepší náměstky, kteří kdy na magistrátu pracovali. A snad největším oceněním pro něho může být, že se mu dnes uznání dostává i od lidí, kteří ho dříve z různých důvodů nemuseli. On ale teď nemá ty nejvyšší politické ambice a hnutí chce, v případě volebního úspěchu, prospět v zastupitelstvu, případně na pozici neuvolněného radního. Z mého pohledu velká škoda. Na druhou stranu je to z jeho strany pochopitelné. Je uznávaným manažerem ve zdravotnictví a skvělým lékařem.

Jako podnikatel vždy hodnotíte plnění byznys plánu, jak hodnotíte plnění plánu UFO? 

Chtěli jsme změnit styl řízení města, přístup k veřejným zakázkám a rozpočtu města. Myslím, že se to povedlo. Máme nová pravidla veřejných zakázek, díky kterým město ušetří kolem 150 milionů korun ročně, městská rada zkonsolidovala městské finance. Za téměř tři roky našeho působení ve vedení města máme přebytkové hospodaření. Díky tomu jsme mohli zrušit poplatky domácností za svoz odpadu, o třetinu zvýšit příspěvky na sport, především mládeže, a financovat kulturu včetně dříve ohroženého Činoherního studia. Zatímco se jiná hnutí či strany štěpí, UFO posiluje.

A momentálně vedení města razantně řeší jeden z jeho nejpalčivějších problémů, a to zneužívání příspěvků na bydlení pro sociálně slabé skupiny obyvatel. Z Ústí se musí stát město, kde se bude dobře žít těm, kteří jsou zodpovědní, pracují, studují, nebo seniorům, kteří už svůj díl společností odvedli. Ne těm, kterým stát štědře poskytuje sociální dávky s oni za to z dříve krásných míst dělají takzvané vyloučené lokality. Město má sice omezené možnosti, ale tam, kde to půjde, je potřeba tento působ parazitování na zodpovědnosti ostatních zastavit.

Když jste mluvil o podpoře sportu… Velká část členů UFO jsou sportovci, bývalí profesionální nebo sportovní manažeři. To je náhoda?

Není. Pokud se totiž někdo vrcholově věnuje nebo věnoval sportu, má lepší morálně volní vlastnosti. S pokorou umí slavit úspěch nebo přijmout porážku a vzdát čest soupeři. Že to platí, si můžeme ověřit na chování ústeckých zastupitelů. Podle jejich jednání nejen na zastupitelstvu dost dobře poznáte, kdo sportoval a kdo ne.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*