Policisté bilancovali, v kraji ubylo trestných činů

  •  

V Ústeckém kraji v loňském roce klesla kriminalita. Policisté řešili 17 531 trestných činů, což je pokles o 4,6 % oproti roku 2016. Zároveň se také zvýšila objasněnost. Ta je ve výši 63 %, což řadí policii našeho kraji mezi nejlepší v republice.

„V minulém roce jsme v kraji vyšetřovali čtrnáct vražd. S tím, že během vyšetřování, byla u čtyř z nich změněna právní kvalifikace. Všechny vraždy jsou objasněné. Největší zatížení se týkalo případu Michaely Patricie Muzikářové,“ uvedl kriminalista Martin Charvát.

Policisté se čím dál častěji setkávají s trestnými činy na internetu, s tzv. kyberkriminalitou. Jde například o podvodná jednání, mravnostní delikty či sexuální nátlak na děti.

V souvislosti s kyberkriminalitou policisté zaznamenali velký nárůst případů, kdy se lidem dostal do počítače škodlivý program, který vše zablokoval, tzv. ransomware. Za odblokování a přístup zpět do počítače pak kyberkriminálník požaduje tzv. výpalné.

Téměř polovinu veškeré kriminality v našem kraji zabírá ta majetková. Podle náměstka policejního ředitele Zbyňka Dvořáka, se však i zde daří případy objasňovat.

„Co se týče odcizených vozidel, jsme úspěšní i v odhalování míst, kde dochází k legalizaci výnosů z trestné činnosti,“ doplnil Dvořák.

Kriminalisté se v loňském roce setkali i s kuriozními případy. Jako je případ dvou rumunských občanů, kteří platili v restauraci na Chomutovsku padělanou pětiset eurovou bankovkou. Padělek byl velmi nepovedený, na bankovce byly nápisy v azbuce. Vyšetřování navíc ztížila jazyková bariéra.

„Ačkoli se jednalo o Rumuny, tak uměli jen maďarsky. Takže rumunská překladatelka zjistila, že si s nimi nerozumí. Takže jsme sehnali maďarskou překladatelku, jenže ta zase neuměla česky. Takže jedna to překládala z maďarštiny do rumunštiny a druhá z rumunštiny do češtiny,“ popsal vzniklou situaci kriminalista Radim Vojáček.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*