Poplatek za odpad musí Ústečané uhradit do konce dubna

  •  

Do 30. dubna je splatný poplatek za odpad. Poplatek můžete zaplatit najednou nebo na dvě splátky. Kdy první splátka poplatku za odpad je splatná do 30. dubna a druhá do 31. října. Výše poplatku za svoz, zpracování a likvidaci komunálního odpadu je stejná jako pro rok 2023, tedy 720 korun ročně, pro osoby nad 65 let 360 korun. Děti do 18 let jsou od poplatku osvobozené.  

Poplatek lze zaplatit bezhotovostním převodem z bankovního účtu, složenkou na poště na účet města číslo 882833329/0800, kdy variabilní symbol je vaše rodné číslo. Dále ho můžete zaplatit hotově či platební kartou přímo v budově magistrátu, inkasní oddělení, 2. patro – vchod z Lidického náměstí.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*