Potřebujete zajistit domácí zdravotní péči? Poradíme, jak na to

  •  

Sestřičky z agentury domácí péče ACME se na Ústecku už od roku 1999 starají o nemocné, kteří nechtějí trávit dlouhé dny hospitalizací v nemocnici nebo v léčebnách pro dlouhodobě nemocné. Podle její jednatelky Štěpánky Tomsové má domácí péče nezastupitelnou roli a není určená jen seniorům, jak se všeobecně traduje.

Potřebuji pomoc s péčí o člena rodiny. Co musím udělat a jak to bude probíhat?

Nejlépe je kontaktovat svého praktického lékaře či specialistu, který zhodnotí zdravotní stav klienta a doporučí léčbu prostřednictvím domácí péče. Zájemci se mohou obrátit i na nás, my zkontaktujeme lékaře a domluvíme veškeré podrobnosti ohledně léčby v domácím prostředí. Během léčby jsme stále v kontaktu s lékařem klienta, informujeme ho o změnách zdravotního stavu a konzultujeme popřípadě změnu léčby.

Shodneme se na tom, že stonání je v domácím prostředí snazší. Co všechno vaše domácí péče lidem nabízí a hradí to pojišťovna?

Výhodou stonat doma je jednoznačně psychická pohoda klientů, jsou doma ve svém prostředí, se svoji rodinou. Tento stav má pozitivní vliv na léčbu. Pokud klient nepotřebuje stálou lékařskou péči, zdravotní sestry z domácí péče dokážou zajistit dle ordinace lékaře zdravotní péči v domácím prostředí na vysoké úrovni. Všechny služby domácí péče jsou hrazený z veřejného zdravotního pojištění. Poskytujeme i soukromé ošetřovatelské návštěvy, které si klient hradí sám. Většinou jde o rehabilitace.

Jaký je váš nejčastější pacient?

Nejčastěji máme klienty v seniorském věku, u kterých provádíme různé zdravotní výkony například podání léků, aplikace inzulínu, převazy různých ran či stomií, rehabilitace a mnoho dalšího.

Co všechno odborná domácí péče zahrnuje?

Domácí péče zahrnuje mnoho zdravotních výkonů, které předepisuje praktický lékař či specialista, ten také určí časový rozsah ošetřovatelské návštěvy a frekvenci. Jde o aplikace infúzí, injekcí, podání léků, odběry krve a ostatního biologického materiálu, péče o diabetiky, převazy operačních ran, bércových vředů a proleženin, péče o katetry a stomie, péče o klienty s portem, žilním katetrem, ale také rehabilitační ošetřování po mozkové příhodě, operaci, úrazu či nácvik soběstačnosti při nácviku chůze s pomůckami.

Poskytujete i hospicovou péči…

Ano, poskytujeme. Spolupracujeme s mobilním hospicovým týmem. Našim cílem je umožnit klientovi zemřít důstojně ve známém prostředí. Naší prací je i edukace rodiny.

ACME Domácí péče s.r.o.

Železničářská 908/24

400 03 Ústí nad Labem

Email: info@acmepece.cz

Tel. 475 216 331


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*