Autovrakoviště budou muset pořizovat fotografie vraků

ilustr. obr.
  •  

Provozovatelé vrakovišť budou podle novely vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků povinni ke každému autovraku nově pořídit fotodokumentaci.

Do 4 dnů od přijetí vozu k sešrotování bude platit povinnost zaslat na Ministerstvo životního prostředí 3 fotografie dokládající totožnost vozu a jeho přítomnost na vrakovišti. Pro některé z nich nebude pořizování fotografií žádnou novinkou. Znají ho už dnes, protože je součástí dokumentace pro žádosti o vyplacení dotace Státního fondu životního prostředí na zlikvidované autovraky. Povinnost pořizovat fotodokumentaci pro všechny provozovatele bude účinná od 1. října 2014.

Povinnost pořizovat fotodokumentaci bude účinná od 1. října 2014 a vyplývá z novely zákona o odpadech. Vyhláška po novelizaci upravuje způsob pořizování fotodokumentace a její zasílání na Ministerstvo životního prostředí. Navržená účinnost novely vyhlášky je 1. června 2014, ovšem právě s výjimkou pořizování fotodokumentace. Tu bude nutno zasílat na MŽP až od 1. října 2014. Kromě zavedení fotodokumentace se mění i podmínky pro skladování autovraků.

Fotodokumentaci přijímaných autovraků tvoří tři snímky a budou se zasílat elektronicky na ministerstvo prostřednictvím Informačního systému odpadového hospodářství Modul autovraky (MA ISOH), který je možné zdarma stáhnout z webových stránek https://autovraky.mzp.cz/autovrak/webklient. Povinnost odesílání fotodokumentace je posunuta na 1. října 2014 kvůli nutným úpravám systému MA ISOH.

Iniciativa zavedení fotodokumentace autovraků vzešla od samotných zpracovatelů, které znepokojoval stav přijímaných autovraků do některých zpracovatelských zařízení. Autovraky byly přijímány například vypálené nebo částečně rozebrané, z čehož bylo zřejmé, že proběhlo nelegální nakládání s nebezpečnými i ostatními odpady neoprávněnou osobou. Zároveň lze důslednou fotodokumentací předejít fiktivní likvidaci autovraků za účelem pouhého odhlášení vozidla z Centrálního registru vozidel, přičemž by s tímto autem mohlo být dále nelegálně nakládáno.

Pořízení fotodokumentační techniky je ponecháno na provozovatelích zařízení. V případě, že je zpracovatel zapojen v Programu Státního fondu životního prostředí (SFŽP), může získat dotaci ve výši 500 Kč na zpracovaný autovrak. Z těchto prostředků mohou být hrazeny i náklady na pořízení digitálních fotoaparátů. Za roky 2011 a 2012 bylo do programu zařazeno celkem 216 společností a dotace byla proplacena za 167 066 autovraků. Za roky 2011 a 2012 bylo zpracováno celkem 258 041 autovraků.

Česká inspekce životního prostředí provádí pravidelné kontroly zpracovatelských zařízení. V případě zařízení, která jsou zapojena ve výše uvedeném dotačním programu, provádí kontroly též SFŽP, neboť pořizování fotodokumentace autovraků je součástí podmínek pro vyplacení dotace.


  •  

1 komentář u Autovrakoviště budou muset pořizovat fotografie vraků

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*