Prarodiče se už o sebe sami nepostarají. Co teď?

  •  

Čím dál více lidí řeší, jak se postarat o rodiče, když už to sami nezvládají. Víte, jak postupovat v případě, kdy se vy, nebo vám blízký člověk dostane do situace, kdy si již nedokáže sám pomoci v běžných denních činnostech. Podle sociální pracovnice Domova seniorů Máchova Markéty Pojtingerové existuje několik možností a je důležité si uvědomit, že člověk nemusí vše zvládat sám. Navíc ne každému práce a jeho osobní život umožňují, aby si staré rodiče vzal k sobě domů nebo se o ně každodenně staral.

Jak postupovat, když zjistím, že již nezvládám péči o sebe samého, nebo vidím, že můj blízký člověk potřebuje pomoc druhé osoby?

Je mnoho důvodů, proč rodina nedokáže svépomocí blízkému člověku pomoci. Nejčastějším důvodem je pracovní vytíženost, rodičovské povinnosti nebo také to, že není ani v jejich fyzických schopnostech péči u blízkého vykonat. Není důvod se kvůli tomu na sebe či blízké zlobit, naopak je v pořádku nechat si pomoci od odborníků, a čas se svým blízkým poté využít jinak – vypít si společně kávu, prohlédnout staré fotky, vyprávět si o nových zážitcích. Ideální je, když se sejde rodina a řeknou si, kdo může jak být nápomocný v péči o blízkého – v jakých činnostech a frekvenci. Velmi zřídka rodina dokáže blízkého zajistit na sto procent svépomocí, obrací se poté na terénní sociální a zdravotní služby. Existují organizace poskytující sociální a zdravotní služby, které pomohou se základními věcmi, aby váš blízký mohl zůstat doma i v momentě, kdy to sám nezvládne.

Jakou pomoc pro seniora zvolit? Podle čeho si vybrat sociální službu a jaké mám vlastně možnosti?

Vždy záleží na konkrétních potřebách seniora, případně osoby se zdravotním postižením, jaké má od služby očekávání a požadavky, ale také jaká jsou jeho přání a co je pro něj důležité. Existují terénní služby, kdy je o klienta postaráno přímo v jeho domově. Terénní služba také znamená často nejmenší nutnost změny v životě seniora. Nebo pobytové služby, kdy se klient přestěhuje a bude o něj postaráno v místě služby.

Jaké terénní služby mohu v Ústí nad Labem využít?

Přímo do bytu klienta může přijet pečovatelská služba, nebo osobní asistence. V případě, že se vydáte cestou terénních služeb je potřeba zavolat pracovníkům pečovatelské služby nebo osobní asistence a domluvit si požadovanou frekvenci návštěv a úkonů, které bude služba u klienta vykonávat.

Ani s pomocí terénní služby nedokážeme našeho blízkého zajistit. Co dál?

V případě, že takováto situace nastane, je třeba se zamyslet, jak postupovat dále. Je potřeba dobře si rozmyslet, zda by byly vhodné pobytové služby. Poté, je potřeba podat si žádost do domova pro seniory. Zpravidla však nemůžeme počítat s tím, že bychom získali místo hned. Bývá tam na umístění různě dlouhá čekací doba a je na místě zjišťovat další možnosti.

Jaké možnosti to jsou?

Další možností je poptat místo v odlehčovacích službách. Je to sociální pobytová služba, kde může klient zůstat po dobu maximálně tří měsíců. V této službě zajistí klientovi čtyřiadvacetihodinovou péči a zároveň ošetřovatelskou péči. Rodina pak má během této doby možnost nabrat síly a promyslet si, jak bude postupovat dál. Využití této služby bývá často využíváno pro překlenutí období, kdy klient čeká právě na umístění do domova pro seniory. Nebo je tuto službu možné využít v případě dlouhodobé péče o blízkou osobu, kdy pečující potřebuje sám zdravotní zákrok nebo odpočinek pro nabrání sil na další období.

Můžete nám doporučit nějaké konkrétní služby?

Veškerý seznam sociálních služeb snadno naleznete v Registru sociálních služeb na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, kde si vyberete službu dle zadaných parametrů. Co se týče domácí zdravotní péče, mohu doporučit agenturu ACME domácí péče, která působí v celém Ústí nad Labem a jeho okolí. Tuto ošetřovatelskou péči předepíše obvodní lékař, jehož pokyny se pak řídí zdravotníci. Tato služba je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

 

Bc. Markéta Pojtingerová, sociální pracovnice

e-mail: pojtingerova@dsmachova.cz

K O N T A K T:

DS Střekov s.r.o.

Máchova 1, 400 03 Ústí nad Labem

 


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*