Představujeme kandidáty pro krajské volby

  •  

Volby do zastupitelstva Ústeckého kraje a volby senátora za Ústecko se konají 7. a 8. října. Představujeme kandidáty za KSČM.malinkovič

Viktor Malinkovič
kandidát do krajského zastupitelstva
Pracoval jsem přes dvacet let v ústecké Spolchemii v různých funkcích (od provozního chemika přes mistra až po vedoucího provozu v obchodním úseku) a v roce  1998 jsem odešel podnikat jako OSVČ v obchodní oblasti. V letošním roce jsem byl zvolen místostarostou MO Střekov. „Vzhledem k tomu, že na Střekově není zatím vůle v zastupitelstvu zvolit radu a byl odvolán starosta, zůstal jsem jediným fungujícím radním. Vykonávám také funkci přísedícího okresního a krajského soudu, i když teď kvůli výkonu funkce místostarosty jenom občas.

Jako člen KSČM (na rozdíl od mnoha jiných jsem „kabát“ nepřevlékl) pracuji v komunální politice v Ústí nad Labem. Od roku 1991 jsem zastupitelem v obvodu Střekov, byl jsem zastupitelem města Ústí nad Labem a řadu let působil jako předseda kontrolního výboru. V současnosti jsem členem tohoto výboru,“ říká Viktor Malinkovič. „Nerozlišuji své spoluobčany podle stranické legitimace, ale podle toho, jací jsou to lidé, zdali dobří, umní a pracovití – nebo líní, neschopní a zlí. S těmi druhými je (alespoň pro mne) spolupráce prakticky vyloučena. Nicméně práce – zejména ta s lidmi a pro lidi – mě stále velmi baví, a proto chci pracovat, dokud mi bude mozek a tělo fungovat, dokud budu mít dost sil a také budu cítit, že mohu být svému okolí, lidem kolem mne, stále prospěšný. I z tohoto důvodu jsem se rozhodl kandidovat zde v Ústeckém kraji, kde žiji celý svůj život. Chci tak přispět svou „troškou do mlýna“ k tomu, aby se zde lidem dobře a spokojeně žilo, a jsem přesvědčen, že jako krajský zastupitel budu mít možnost nabídnout a zúročit své znalosti a životní zkušenosti ve prospěch opravdu všech spoluobčanů našeho krásného Ústeckého kraje,“ dodává.

 

korner_st

JUDr. Mgr. Stanislav Körner
kandidát do Senátu
Ve volebním obvodě pro senátní volby č. 31 (okres Ústí nad Labem a Prackovice, Chotiměř, Velemín) kandiduje za KSČM JUDr. Mgr. Stanislav Körner. Narodil se
v Ústí nad Labem v roce1967. Byl vojákem z povolání, později pracoval jako vedoucí ostrahy, obchodní zástupce nebo správní rada Odboru azylové a migrační politiky MV ČR. Dnes je zaměstnancem Krajského úřadu v Ústí nad Labem, kde zastává funkci vedoucího oddělení v odboru dopravy. Externě vyučuje na Filozofické fakultě UJEP.

Do senátu kandiduje jako bezpartijní. Chtěl by se pokusit poněkud změnit charakter senátu, ostatně jeho heslo: „Funkční senát pro lidi, ne prostor pro plané diskuze politiků,“ tento jeho záměr potvrzuje. Jako senátor by rád, v daleko větší míře, pomáhal řešit největší problémy našeho okresu a obcí ve volebním obvodě, ať je to nezaměstnanost a „nezaměstnatelnost“ některých skupin, pomáhal by také v úsilí o zlepšení pohledu centra na naše město a kraj a hledal způsoby jak tento stav zlepšit.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*