Přeji si více ústeckých patriotů

  •  

Matadorem  ústecké  politiky  je Petr Brázda. Zkušený zastupitel svůj mandát v komunálních volbách obhajuje, ale soustředit se chce i na neštěmický obvod.

Proč  jste  se  rozhodl kandidovat?

Žiji v Ústí od 21. května 1945, to se naše rodina vrátila zpět, po nuceném  odchodu  v roce 1938.  Jsem  ústecký  patriot a chtěl bych touto vlastností  „nakazit“  co  nejvíc  spoluobčanů. V různých zastupitelských pozicích  města,  okresu  nebo  kraje jsem působil 46 let.

Co  se  vám  podařilo  v tomto období?

V  tomto  hektickém  období  byla práce  zastupitelstva  velice  obtížná. Bohužel  zastupitelé  nenašli  příliš společných témat, a tomu odpovídají i  výsledky. Pracoval jsem, mimo jiné, v  komisi sportovní a tady se podařilo vylepšit systém dotování sportu. Řekl bych, že je to jeden z nejlépe fungujících  dotačních  titulů  města.  Velmi výrazně jsem se podílel na prosazení změny vyhlášky o placení odpadů. Od letoška se v Ústí odpad neplatí. Inicioval jsem zařazení opravy ulice Drážďanská  do  zásobníku  investic. V  nejbližší době má tato rekonstrukce šanci. To je ovšem už záležitost nového  volebního  období.  Pomáhal jsem své kolegyni Květě Čelišové, která se v Ústí zasloužila o celou řadu aktivit pro seniory.

Co byste chtěl prosadit v dalším období?

Rád  bych  se  tentokráte více věnoval práci v   mém bydlišti, Krásném Březně a sídlišti Na Vyhlídce. Tady bych rád přispěl k výrazné podpoře společenského a kulturního života. Zatím se  aktivity  obvodu  většinou  soustřeďují do Neštěmic, i když, v Březně by neměl být problém celou řadu aktivit realizovat. Rád bych pomohl s obnovou činnosti v kulturním domě Corso. Ale také s opětovným založením fotbalového klubu, slavné Kudly, a také s  vybudováním  nenáročných  sportovních hřišť a vylepšení zázemí tenisových kurtů na Vyhlídce. Samotné Neštěmice by si zasloužily výstavbu sportovní haly, která by se dala využívat i  pro společenské a kulturní aktivity, protože i tady je potřeba pomoci s  rozhýbáním kultury a společenského života. Je celá řada dotačních titulů, takže tato myšlenka není úplně nereálná. A samozřejmě v celém obvodě je třeba budovat nová parkoviště.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*