Přemysl obětuje ve Stadicích pivo Oráč

Pivní jarmark vloni přilákal tisíce návštěvníků. Foto: usteckypivnijarmark.cz
  •  

 

Oběť pohanským bohům zítra přinese legendární Přemysl Oráč na svém Královském poli ve Stadicích, aby zajistil zdárný průběh zrání nového jubilejního piva ústeckého minipivovaru Na Rychtě a Muzea města Ústí nad Labem. Obřad se odehraje přesně v den a hodinu, kdy roku 722 dle letopisce Václava Hájka z Libočan na toto místo dorazilo z Vyšehradu poselstvo kněžny Libuše pro nového knížete. Akce avizuje výpravnou výstavu Staré pověsti české, která se veřejnosti otevře 29. května.

Jubilejní pivo ponese jméno Oráč a jeho specifikem bude lískovooříšková příchuť. Upomene tak na dodnes živou stopu povolání stadického sedláka Přemysla na knížecí stolec, při kterém zabodl lískový proutek na pohánění tažných volů známý jako otku.

Z něho pak vyrostl strom, jehož odnože plodí lískové oříšky ve Stadicích dodnes. „Pivo Oráč patří mezi tzv. ochucená piva, k jeho ochucení jsme použili velmi netradiční aroma, které navozuje příjemnou vůni a chuť po lískových oříšcích. Jinak jsme pivo uvařili ze dvou druhů sladu – ječného plzeňského typu a pšeničného, ke chmelení jsme použili tři druhy žateckého chmele – žatecký poloraný červeňák, sládek a kazbek,“ odhalil sládek minipivovaru Jaroslav Rottenborn recepturu piva Oráč.

Pivo se bude poprvé točit 23. května na V. ročníku ústeckého pivního jarmarku a pak 29. května v ústeckém muzeu u příležitosti noci muzeí, která se letos ponese právě v duchu Starých českých pověstí. „Přemysl Oráč je vlastně náš nejslavnější ústecký rodák, přijmeme-li fakt, že legenda o zakladateli českého panovnického rodu má alespoň z části reálný základ,“ poznamenal historik muzea Martin Krsek.

Nejstarší známá verze v podání letopisce Kristiána z přelomu 10. a 11. století sice děj do Stadic nezasazuje, ale o století pozdější záznam kronikáře Kosmy už severočeskou obec jednoznačně jmenuje. „Stadice, ať už byly, nebo nebyly prapůvodním rodištěm Přemyslovců, musely představovat rozhodně význačné místo, když jim připadla v legendě tak důležitá role,“ okomentoval věc historik. Čeští králové z rodu Přemyslovců každopádně věřili, že pocházejí ze Stadic. Výstava v muzeu například návštěvníkům ukáže i kopii listiny, v níž císař Karel IV. nařizuje dodávat ze Stadic do Prahy oříšky z Přemyslovy lísky. Exozice připravená ve spolupráci s Národním muzeem se zaobírá pověstmi dob předkřesťanských, které konfrontuje s archeologickými nálezy. Mimo Stadic jsou dějištěm těchto nejstarších českých legend i další místa v Ústeckém kraji – samozřejmě hora Říp a hradiště Drahůš u Postoloprt.

Oběť nového piva proběhne u pomníku ve Stadicích 13. května 2015 ve 13.00 hodin

Třináctý den měsíce máje jedů poslové, žádný z nich kam se obrátiti má, neví; štěstí a koně následujíce pospíchají, hory přejevše ke vsi, do kteréž je osud vedl, již se přibližují, o proroctví Libuše mezi sebú rozmluvajíce, má-li se to tak státi, jakž ona předpověděla, rozvažujíce. Toť mládenec jeden jdúci ze vsi s nimi se potkal, kterémužto oni řekli: „Slyš dobrý mládenče! Jest-li tato ves jménem Stadice, aneb jestli v ní muž, jemuž jméno Přemysl? „Ta jest,“ řekl, „kteréž hledáte, ves“. „Hle, hyn muž Přemysl nedaleko na poli voly bode ostnem popíchaje, aby dílo své vykonal.“ Přistúpivše poslové k Přemyslovi, řekli sú: „Zdráv buď muži šťastný, bohům vděčný kníže náš!“.

Václav Hájek z Libočan, Kronika česká, 1541

 


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*