Přihlašte děti ke studiu v Pirně; aktuálně do 10. třídy

  •  

Přijímací zkoušky pro studium dvojnárodnostním Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně se budou pro žáky 6. tříd ZŠ nebo 1. ročníku osmiletých gymnázií konat 18. – 19. března 2015 v prostorách děčínského gymnázia.

Předpokladem k přijetí je velmi dobrý prospěch v dosavadním studiu na české škole, velmi dobrá znalost německého nebo anglického jazyka, nejlépe zkušenost s výukou odborných předmětů v němčině či angličtině a schopnost rychlého přizpůsobení se studiu a životu v cizině.

Na základě mezistátního ujednání ČR a Svobodného státu Sasko mají od školního roku 1998/99 čeští žáci možnost studovat společně s německými žáky na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. Studium v tomto dvojnárodnostním česko-německém projektu je přírodovědného zaměření s prohloubenou výukou cizích jazyků. Výukové materiály, ubytování a stravování na internátě jsou hrazeny českým a saským ministerstvem. Čeští žáci začínají studium v 7. třídě, ve 12. třídě je studium zakončeno německou maturitní zkouškou (o rok dříve, než jejich vrstevníci v ČR) německé maturitní vysvědčení, které je v České republice automaticky nostrifikováno.
 
Aktuálně možnost nastoupit i do 10. třídy

V současnosti je vypsáno výběrové řízení pro jedno volné stipendijní místo v 10. třídě. O přijetí do 10. ročníku se mohou ucházet žáci z 1. ročníku čtyřletého gymnázia nebo tomu odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia. Vzhledem k nutnosti rychlé integrace ve vyšším ročníku studia je podmínkou výborná znalost německého jazyka a velmi dobrá znalost anglického jazyka.

Přihlášky k příjímacím zkouškám do 10. ročníku zasílejte do 31. prosince 2014 na adresu: Friedrich-Schiller-Gymnasium, Dr. Tomáš Křenek,
Seminarstr. 3, D-01796 Pirna, Deutschland.

Prezentace v německém jazyce s českým překladem o binacionálním projektu na FSG v Pirně se uskuteční ve středu 4. 2. 2015 na Krajském úřadu v Ústí nad Labem v budově „B“ v 15:00 a 16:30. Za FSG se zúčastní: pan Wenzel, paní Weber, pan Magdon a pan Křenek. Cílová skupina: rodiče (zejména žáků 1. ročníku 8letých gymnázií a 6. tříd ZŠ) a učitele cizích jazyků.

Bližší informace o škole a studiu sděluje český koordinátor Dr. Křenek: krenek.schillergymnasium@pirna.info, tel.: 0049 3501 781 575, fax: 0049 3501 781 576, www.schillergymnasium-pirna.de .


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*