Příspěvek na živobytí už i v poukázkách

  •  

Část příspěvku na živobytí vyplácejí úřady práce prostřednictvím poukázek. Poprvé se povinně poukázkami část příspěvku na živobytí vyplácela v prosinci. Poukázky nelze využít na nákup alkoholických a tabákových výrobků.

Jde o kombinovaný způsob výplaty – část dávky je vyplácena hotovostně a nově je část dávky vyplácena formou poukázek firmy Edenred.

„Kombinovaná výplata dávky se týká všech příjemců, kteří pobírají příspěvek na živobytí déle než 6 měsíců. Zákon stanovuje minimálně 35 % a maximálně 65 % z poskytované výše dávky příspěvku na živobytí.  Procentní výši stanovují jednotlivá kontaktní pracoviště úřadu práce na základě individuálního posouzení možností příjemce dávky,“ říká Jitka Buldrová z krajské pobočky Úřadu práce ČR.

Jaký bude poměr mezi vyplacením peněz a poukázek, je v zákonem stanoveném rozptylu na uvážení pracovníků úřadu práce.

„Pracovníci v rámci výkonu sociální práce a individuální znalosti příjemce dávky stanoví procenta. Příjemci dávky, kteří mají problém s hospodařením, jsou drogově závislí, alkoholici či gambleři mohou mít % vyplácené dávky vyšší, protože dávka neslouží k účelu, za kterým je poskytována, než příjemci dávek, kterými jsou např. senioři, matky na mateřské, uchazeči o zaměstnání a jiní,“ dodává Jitka Buldrová.

V současné době se průměrná výše dávky vyplácená formou poukázek pohybuje na minimální hranici 30–40 procent. Výplata dávek formou poukázek probíhá v pokladních hodinách na jednotlivých pracovištích úřadu práce.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*