Prokop Voleník: Záchranka není žluté taxi!

ilustr. obr.
  •  

Zdravotnická záchranná služba (ZZS) poskytuje na základě tísňové výzvy přednemocniční neodkladnou péči všem v přímém ohrožení života nebo osobám se závažným postižením zdraví. V současnosti má záchranka v kraji dvacet dva výjezdových základen včetně letecké záchranné služby Ústí nad Labem, celkem 45 výjezdových skupin. Záchranáři provedou téměř 300 výjezdů denně, říká Prokop Voleník, mluvčí ZZS Ústeckého kraje.

Co znamená přímé ohrožení života?

Jsou to bezprostředně život ohrožující stavy, kdy hrozí selhání základních životních funkcí, tj. vědomí, dýchání, akce srdeční, dále závažné úrazy nebo masivní krvácení.

Je záchranka a její sanitky součástí nemocnice?

ZZS v našem kraji není součástí žádné nemocnice a jejím zřizovatelem je Ústecký kraj. Je jednou ze základních složek Integrovaného záchranného systému ČR.

Co je vlastně hlavním úkolem záchranky?

Úkolem ZZS je vyšetřit a ošetřit nemocné nebo zraněné a v případě, že to zdravotní stav vyžaduje, transportovat je do nemocnice. V současnosti je záchranka vysoce specializovanou zdravotní službou a jejich nápadně žluté sanitky představují svým vybavením intenzivní lůžko s možností monitorace životních funkcí a provádění dalších výkonů pro záchranu života.

Jak správně volat záchranku?

Záchranku volejte vždy, pokud jste svědky náhlého a neočekávaného zhoršení zdravotního stavu pacienta, závažného úrazu nebo děje, který zřejmě bude mít za následek úraz nebo jiné poškození zdraví. Volejte i tehdy, pokud si třeba i jen nejste jisti, zda se o takový stav nejedná. Operátor je kvalifikovaný zdravotník a pomůže vám situaci posoudit a najít optimální řešení. Tísňová linka 155 funguje nepřetržitě 24 hodin.

Snažte se mluvit klidně, věcně a sdělte potřebné informace: co se přesně stalo, jaký je stav postiženého a co nejpřesněji kde se to stalo.

Operátor na základě těchto informací vyhodnotí, zda se jedná o stav vyžadující výjezd sanity. Než sanita dorazí na místo, poskytuje operátor rady, jak poskytnou první pomoc, popřípadě vede laickou resuscitací a zůstává s volajícím ve spojení do příjezdu posádky. Poskytovaná laická první pomoc na místě zvyšuje šanci na přežití. Je vždy efektivní odpovídat na otázky operátora a plnit jeho pokyny.

V případě, že se nejedná o zdravotní stav vyžadující výjezd sanity, operátor doporučí návštěvu praktického lékaře, lékařské pohotovosti nebo poradí jiný běžný postup pro řešení situace, např. při horečce užít léky na její snížení a udělat zábaly atd. Samozřejmě při zhoršení potíží vždy opět volat tísňovou linku 155.

Setkávají se záchranáři s nadávkami nebo napadením?

Verbální agresivita, a nejen ta verbální v poslední době vzrůstá, nejen při volání na linku 155. Agrese je způsobená stresem volajícího, jeho případným strachem o své blízké, neznalostí systému fungování záchranka, ale často také ve spojení s alkoholem či požitím jiných omamných látek, případně z důvodu nedostatečného společenského vychování.

Mluví se také o zneužívání záchranky, čím je to způsobeno, jak to řešit?

Každou minutu v ČR vyjíždí dvě sanity k případům. Počet výjezdů rok od roku stoupá. V roce 2016 ZZS Ústeckého kraje provedla 88 500 výjezdů a za loňský rok již 93 740 výjezdů. Čím je to způsobeno? Někteří volající své potíže záměrně zveličují, a to tak, že je operátor nucen sanitu vyslat. Posádka na místě zjistí, že se o takto závažný stav nejedná. Jsme v situaci, kdy začínáme upozorňovat, že sanita není žluté taxi! Je nutné si uvědomit, že nastává situace, kdy sanita zasahuje jinde, než kde je ji opravdu potřeba. Řešení zneužívání nebo nadužívání systému ZZS v ČR musí řešit zákonodárci, političtí představitelé a zdravotní pojišťovny.

 


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*