Promoční maraton na UJEP odstartoval

  •  

S koncem června odstartoval univerzitní promoční maraton. Vysokoškolský titul získá 1 173 čerstvých absolventů Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

 V průběhu 4 dnů proběhne 15 slavnostních promocí absolventů osmi fakult univerzity.  Dnes si první diplomy převzali studenti fakulty sociálně ekonomické a fakulty strojního inženýrství. Zítra se do slavnostního obléknou na fakultách filozofické, přírodovědecké a umění a designu. Třetí den promočního maratonu připadl na fakultu životního prostředí, která obsadí Severočeské divadlo 29. 6. a druhého července nakonec odpromují absolventi fakulty zdravotnických studií a pedagogické fakulty. Informolava o tom mluvčí UJEP Jana Kasaničová.

Za promoční „svatostánky“ si fakulty již tradičně vybírají osvědčené reprezentativní prostory na univerzitě i ve městě. Kromě Severočeského divadla tak studenti nejčastěji míří pro absolventské diplomy na svoji alma mater, do Červené auly Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra Kampusu UJEP, dále pak na Větruši a také do plenéru kampusu. Ten si již podruhé zvolila fakulta umění a designu, která koná promoci pod širým nebem na volném prostranství před vlastní budovou. Kromě vysokoškolských diplomů budou na této slavnosti předány i další ceny děkana FUD.

Každoroční promoce jsou pro univerzitu bezesporu největší a zároveň nejslavnostnější aktivitou univerzitního akademického roku. Současně však organizační akcí nebývalého rozsahu. K promočnímu slavnostnímu aktu se letos dostaví na 1 173 našich absolventů bakalářských, magisterských
a doktorských studijních oborů:

fakulta sociálně ekonomická (FSE)                               254 promujících

fakulta strojního inženýrství (FSI)                                    55 promujících

fakulta umění a designu (FUD)                                       97 promujících

fakulta zdravotnických studií (FZS)                               156 promujících

fakulta životního prostředí (FŽP)                                     90 promujících

filozofická fakulta (FF)                                                 121 promujících

pedagogická fakulta (PF)                                             349 promujících

přírodovědecká fakulta (PřF)                                          51 promujících

 

„Mezi promujícími absolventy budou letos poprvé také absolventi inženýrského oboru Energetika – teplárenství, který uskutečňuje fakulta strojního inženýrství,“ říká prorektorka pro studium Alena Chvátalová.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*