Rada města je nekompletní, Zrníková rezignovala

  •  

Rada města Ústí nad Labem je neusnášeníschopná, protože počet jejích členů klesl pod zákonem stanovenou hranici. V pátek na členství v radě totiž rezignovala Renata Zrníková a radní jsou tak nyní jen čtyři.

Zrnková rezignaci ve svém prohlášení odůvodnila velkou vytížeností, protože je zároveň starostkou Severní Terasy. „Práce radního města je časově velmi náročná a bohužel tím v posledních týdnech trpěl úřad Severní Terasy,“ uvedla starostka Zrníková.

Severní Terasa je podle ní jediným ústeckým městským obvodem, který má neuvolněného místostarostu. „Připravujeme pro Severní Terasu řadu projektů, kulturní akce, snažíme se hledat dotační tituly na investice a nebylo zkrátka možné obě funkce v současné době skloubit, přestože mám velkou oporu v pracovnících městského úřadu. Bohužel se mi stávalo, že jsem kvůli vytížení neměla ani čas odpovídat na dotazy a připomínky obyvatelům Severní Terasy, což není správné a omlouvám se jim za to. Obě funkce jsou velmi zodpovědné a není pro mě možné vykonávat je s vědomím, že se jim nemohu věnovat na maximum,“  dodala Zrníková.

Primátorka Věra Nechybová uvedla, že důvody rezignace Zrníkové lidsky chápe. „Spolu jsme hovořily o tom, že se už dlouhodobě cítí přetížená a ráda by se věnovala zejména práci pro Severní Terasu. I když mě osobně tento její krok mrzí, samozřejmě jej respektuji. Chtěla bych Renatě Zrníkové poděkovat za práci, kterou v radě města ve prospěch Ústí nad Labem a jeho obyvatel odvedla. Moc si toho vážím,“ uvedla primátorka a dodala, že v následujících dnech budou probíhat jednání směřující k doplnění rady města.

Před několika týdny z rady odešla i starostka Neštěmic Yveta Tomková. I ta rezignaci odůvodnila vytížeností ve svém obvodě.

Předsedkyně klubu KSČM Květoslava Čelišová uvedla, že nestabilita ve vedení města od komunálních voleb v roce 2014 jí přijde už neúnosná. „Zastupitelé KSČM podpoří radu města Ústí nad Labem, která bude stabilní a jejíž program nebude v rozporu s tím, co dlouhodobě prosazuje ústecká KSČM, jako například investice do školských zařízení, podpora vzdělávání, zkvalitnění života seniorů, pomoc matkám samoživitelkám nebo zajištění bezpečnosti a pořádku ve městě i odlehlých lokalitách,“ dodala.

Radních bylo od loňského léta, kdy skončila koalice ANO a PRO!Ústí, jen šest. Podle zákona je nejnižší počet pět. Pokud nebude na nejbližším jednání zastupitelstva rada dovolena, může její funkce převzít zastupitelstvo, případně pověřit primátorku.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*