Radní zamíchali strukturou magistrátu

  •  

Struktura ústeckého magistrátu se od března mírně změní. Radní si od změn slibují zefektivnění práce úřadu. Po změně bude na ústecké radnici celkem 409 tabulkových míst.

V 1. fázi magistrát zřídil odbor přestupků v dopravě. Magistrát řeší kromě přestupků v dopravě i další přestupky, z nichž největší množství je soustředěno do oddělení přestupků na odboru kontroly. „Ve 2. fázi organizačních změn je tedy vytvořen jeden přestupkový odbor, kde se bude řešit většina přestupků, což znamená přesun přestupkového oddělení z odboru kontroly na odbor přestupků v dopravě s tím, že tento odbor bude přejmenován na odbor přestupkových agend,“ uvedla mluvčí města Romana Macová.

Vzniklo několik nových oddělení. Na odboru sociálních věcí s názvem oddělení náhradní rodinné péče se samostatným vedoucím oddělení. Dalším je pak oddělení městského architekta. Oddělení koncepcí a proinvestorské politiky byla spojena do jednoho oddělení koncepcí. Důvodem je posílení výkonné složky činností, zejména proaktivní politiky v oblasti regenerace brownfields, jezera Milada a dalších rozvojových aktivit.

Některá naopak zanikla. V kanceláři primátorky je zrušeno tiskové oddělení včetně pozice vedoucího oddělení a nahrazeno je místem pro tiskového referenta. Existovat přestane oddělení mimořádných situací se dvěma zaměstnanci. Jeden pracovník přejde pod oddělení vodního hospodářství a druhý bude jako referent krizového řízení spadat přímo pod primátorku města.

O dva úředníky posílí finanční odbor na agendě inkasního oddělení. Na odboru dopravy a majetku je schváleno posílení oddělení údržby majetku zřízením pozice technika.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*