Radnice ocenila výjimečné děti

  •  

Školáky, kteří nějakým způsobem vynikají nad svými vrstevníky, se v letošním roce rozhodla poprvé ocenit radnice Severní Terasy.

Cena je určená pro žáky, kteří navštěvují jednu ze tří škol v tomto městském obvodě. „Rádi bychom tak založili novou tradici. První ročník měl ohromný úspěch jak u dětí, tak u rodičů,“ uvedla starostka Severní Terasy Renata Zrníková.

Z každé školy její vedení vytipuje tři žáky, kteří by měli cenu dostat. Nejde ale jen o ty, kteří mají vynikající známky na vysvědčení. „Může jít třeba o úspěšné absolventy olympiád. Ale i o děti, které jsou něčím výjimečné, něco dokázaly, někomu pomáhají, smyslem je vyzdvihnout jejich výjimečné charakterové vlastnosti a dovednosti, posílit v nich vědomí jejich vlastní hodnoty a toho, že mohou být inspirací pro druhé,“ vysvětlila starostka Zrníková.

Jednou z oceněných byla například dívka na invalidním vozíku, které ani tento handicap nebrání být plnoprávnou členkou třídy a svým pozitivním přístupem a nezvykle silnou vůlí každodenně překonávat životní překážky je příkladem pro ostatní. Dalším oceněným je pak chlapec, který vymyslel vlastní dětské hřiště, které se podle jeho návrhu na Doběticích také zrealizovalo.

Oceněné děti kromě pamětního listu a věcných dárků dostávají i symbol této ceny. Jde o model Erbenovy vyhlídky ve speciální průhledné pryskyřici.

Oceněné děti
ZŠ Rabasova
: Petr Mrňák 9.B, Vojtěch Halásek 8.A, Klára Kohoutová 8.A
ZŠ Mírová: Hana Sýkorová 9.B, Jonáš Jiránek 8.C, Jan Kökert 7.A
ZŠ Stříbrnická: Kristián Hnízdil 9.B, Petr Žáček 8.A, Jiří Čaloun 6.C


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*