Resslovka: Škola základ života a perspektivních profesí

  •  

Již po osmé vyhlásil Klub zaměstnavatelů výsledky soutěže „Doporučeno zaměstnavateli“. V této soutěži zaměstnavatelé hodnotí střední a vysoké školy z hlediska připravenosti absolventů do praktického života. Střední průmyslová škola se sídlem v Resslově ulici letos opět zvítězila a obhájila po osmé prvenství v Ústeckém kraji. „Tohoto ocenění si velmi vážíme, spolupráce se zaměstnavateli je kromě vzdělávání jedním ze stěžejních pilířů práce naší školy,“ říká ředitel Jaroslav Mareš. Ředitel Klubu zaměstnavatelů Pavel Hulák v soutěži vidí přínos k orientaci uchazečů na správné obory. Hlavním kritériem soutěže je uplatnitelnost absolventů škol ve firmách.

Nával na IT obor

Na Střední průmyslovou školu Resslova se hlásí už několik let více než 600 uchazečů. Největší zájem a výrazný převis poptávky je o IT obor a obory, které se v průmyslu skokově technologicky modernizují. Tomu se přizpůsobuje i výuka. „Například si v hodinách vytvoříme z nuly nějaký funkční mechanismus nebo simulátor – ať už je to 3D tiskárna, nebo robotická ruka s nějakými senzory. Je to vlastně propojení strojařiny a IT světa s robotikou,“ uvádí učitel Lukáš Temkovič z průmyslové školy v Resslově ulici systém, jakým se snaží studentům přiblížit například základy robotiky. V dnešní době jde o nutné znalosti. „Konstruktéři, mechanici, seřizovači nebo programátoři, ti všichni by to měli znát, pokud se chtějí v moderní strojařině pohybovat,“ dodává. Škola také nabízí obory zaměřené na informační technologie a kybernetickou bezpečnost.

Strážci sítí

Ústecká průmyslovka se dohodla se zřizovatelem, Ústeckým krajem, na vybudování centra kybernetické bezpečnosti. „Centrum vzniká průběžně. V letošním roce bude kompletně vybudována další nová učebna pro potřeby žáků IT oboru a ostatních oborů školy. Do budoucna je počítáno s využitím centra pro střední a základní školy v kraji pro zvýšení povědomí o kybernetické bezpečnosti a jde především o práci na sociálních sítích,“ upřesňuje Jaroslav Mareš. V oboru Informační technologie během studia žáci projdou oblastí kyberbezpečnost, operační systémy, datové sítě, programování a vývoj aplikací, webové aplikace a herní vývoj a další. Součástí vzdělávání jsou samostatné projekty, na kterých žáci pracují od druhého ročníku. První absolventi, kteří projdou tímto zaměřením, opustí školu v roce 2024. Z iniciativy Ústeckého kraje vzniká v Ústí nad Labem datové centrum a škole se podařilo s centrem navázat úzkou spolupráci, v rámci které budou realizovány praxe, odborné stáže žáků a některé části výuky. Na projektu spolupracují vyučující školy a odborní pracovníci centra. Studenti dostanou prostor pro testování kybernetických systémů. Díky této spolupráci a vybudování odborných učeben za podpory zřizovatele budou od příštího školního roku všichni absolventi procházet systémem kybernetické bezpečnosti.

Připraveni pro život

Střední průmyslová škola v Resslově ulici dokázala navázat spolupráci s desítkami firem, ve kterých mohou studenti získávat praktické zkušenosti, studenti tam přímo spolupracují se zaměstnavateli a někteří z žáků už během studia v podstatě pracují. „Řeším projekt, který na parkovištích detekuje auta a zobrazuje obsazenost,“ sděluje student Jonáš, který spolupracuje s krajským datovým centrem. Jeho kamarád Krištof v centru během studia spravuje datové sítě. Datové centrum spolupracuje se studenty na několika projektech. Jedním z nich je i reálné mapovaní kvality vzduchu. Měřicí senzory budou vyrábět přímo studenti. Datové centrum chce se studenty vytvořit i čidla, která budou v reálném čase sledovat spotřebu energií a vody. Vedoucí odborného výcviku Jaroslav Masopust si studentské projektování pochvaluje: „Nutí je to více se zamyslet nad každou činností a myslet o několik kroků dopředu.“

Ústecká průmyslovka místem soutěží a inovací

Ve středu 8. března 2023 se na Střední průmyslové škole, Resslova 5, Ústí nad Labem konal již 10. ročník krajské soutěže ve 2D kreslení (AutoCAD) a 3D modelování (INVENTOR). Soutěže se zúčastnila družstva žáků a jejich pedagogických doprovodů z průmyslových škol Ústeckého kraje, které mají ve svém portfoliu studijní obor 23-41-M/01 Strojírenství. Soutěž slavnostně zahájila radní pro školství, mládež a tělovýchovu Ústeckého kraje Jindra Zalabáková za účasti vedení SPŠ Ústí nad Labem, zástupců jednotlivých škol a také sponzorů této soutěže. Velké poděkování za komplexní organizaci soutěže patří kolegům Ing. Martinu Kynclovi, Ing. Blance Urbánkové a Ing. Mgr. Haně Hejdukové, MBA, a dále i sponzorům a partnerům, kteří věnovali do soutěže velmi hodnotné ceny.

Mnohem méně formální, ale o to více přitažlivá je GameJam. Víkendová akce pro žáky oboru IT, kde se jedná o tvorbu počítačových, mobilních, webových, nebo dokonce deskových her. Žáci mají za úkol vytvořit v týmu hru na zadané téma. Cílem je během 48 hodin hru navrhnout, vytvořit a ukázat světu. Ta poslední se konala od 10. do 12. března v areálu stříbrnického střediska průmyslovky. Studentští vývojáři školu během 48 hodin vůbec neopustili. Při GameJam se složí týmy vývojářů (žáků), dostanou téma a mají v omezeném čase přijít s myšlenkou, kterou se jim povede v týmu zrealizovat. V týmu každý zastává nějakou roli a cílem je dotáhnout myšlenku do konce, a vytvořit tak například hratelnou verzi hry. „Hlavní účel této akce je sblížení žáků, kdy u týmové práce dojde na různé konflikty, a je potřeba je včas komunikovat,“ doplnil ředitel školy.

Škola cítí podporu

V minulých dnech měli studenti Resslovky možnost osobního setkání s hejtmanem Ústeckého kraje. Ten za doprovodu vedoucího odboru školství Romana Kováře, vedoucího odboru informatiky Jana Jelínka a ředitele ICUKu Martina Maty představil žákům čtvrtých ročníků činnost krajského úřadu, vedení Ústeckého kraje a informačního centra. V živé a otevřené diskuzi probrali s žáky možnosti studia a realizace aktivit mladých lidí v Ústeckém kraji. Ředitel ICUKu zároveň představil žákům podporu podnikání absolventů škol. „Doufám, že se podaří, aby mladá a v moderních technologiích vzdělaná generace po ukončení studia zůstala v našem kraji a přispěla k jeho rozvoji,“ přeje si ředitel průmyslovky Jaroslav Mareš.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*