Rozpočet je připravený, schvalovat se bude v pondělí

  •  

Město už několik let hospodaří bez úvěrů, a tak by to mělo zůstat i v roce 2019. To vyplývá z návrhu rozpočtu, který připravilo vedení města a schválili ho radní. Rozpočet je koncipovaný jako vybilancovaný, s tím, že všechny rozpočtované výdaje jsou pokryty vlastními zdroji.

„Počítá s celkovými příjmy 1,866 miliardy korun. Výdaje města mají být v příštím roce vyšší, navrženo je 2,052 miliardy korun. Rozdíl je pokryt nevyčerpanými vlastními zdroji vytvořenými v letošním roce. Investiční část výdajového rozpočtu přesahuje 400 milionů korun. V neinvestiční části výdajového rozpočtu má být 1,649 miliardy korun, dotace pro městské obvody by měla činit 137,1 milionu korun,“ upřesňuje položky navrhovaného rozpočtu mluvčí magistrátu Romana Macová.

Mezi hlavní priority patří investice do majetku města, například dostavba plaveckého areálu na Klíši, rekonstrukce Corsa v Krásném Březně a úpravy u dolního vstupu do zoo kvůli zvýšení bezpečnosti, ale také opravy škol a školek nebo komunikací. Město chce také znovu jednat s univerzitou o odkupu bývalého rektorátu v Hoření ulici. „Důležitou roli hraje zajištění MHD, svozu a likvidace odpadů a další služby. Myslíme samozřejmě na dotace pro kulturu a sport a pro sociální sféru,“ poznamenal Petr Nedvědický.

Nové vedení města mluví také o vztahu magistrát versus obvody a jejich financování, o posílení role obvodů. Na rozpočtu na příští rok se to ale neprojeví. Nebylo to zatím s kým projednat, protože se závěrečná fáze přípravy rozpočtu kryla s volbami a povolebním vyjednáváním.

Návrh rozpočtu zabezpečuje další snižování úvěrů a dlouhodobých závazků města. Rozpočet bude předložen ke schválení zastupitelstvu města 17. prosince. Do té doby musí být projednán s jednotlivými odbory magistrátu, zástupci městských obvodů i ve finančním výboru. Ještě před pondělním zastupitelstvem chce k jeho podobě primátor svolat schůzku všech zastupitelů.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*