S fyzioterapeutem z ACME můžete rehabilitovat doma

  •  

Vedle domácí zdravotní péče, hospicové péče a neveřejné dopravy nabízí ústecká agentura domácí péče ACME také rehabilitační péči v domácím prostředí. Podle jednatelky ACME Štěpánky Tomsové je domácí rehabilitace vhodná pro pacienty všech věkových kategorií, kteří vyžadují krátkodobou pomoc v době rekonvalescence po akutních operačních výkonech nebo úrazech.

Jak přesně domácí rehabilitace probíhá?

Za klientem domů dochází kvalifikovaný fyzioterapeut. Cvičení probíhá podle stanoveného plánu, který se řídí podle doporučení ošetřujícího lékaře. Veškerá péče je zcela individuální, s ohledem na konkrétní požadavky každého klienta.

Pro koho je domácí rehabilitace vhodná?

Je vhodná pro pacienty každého věku, kteří se zotavují po operacích. Hlavním přínosem rehabilitace v domácím prostředí je zpomalení ztráty funkčních schopností klienta, udržení jeho soběstačnosti a prevence imobilizačního syndromu, který vzniká při dlouhodobém omezení pohybu. Je prokázáno, že u pacienta, o kterého je pečováno v jeho domácím prostředí, se doba zotavení výrazně zkracuje a chronicky nemocní se lépe vyrovnávají se svým handicapem a lépe přijímají svoji životní situaci.

Co vše patří do domácí zdravotní péče, kterou poskytujete?

Především odborné služby zkušených ošetřovatelek.  Aplikují inzulín, a současně učí diabetiky, aby tento krok časem zvládali sami. Převazují veškeré rány po amputacích, pooperační rány, bércové vředy, převazy jakýchkoli stomií, jinak řečeno různých vývodů z těla. Důležitá je celková péče o dlouhodobě nemocného a poučení rodiny, jak se o svého blízkého člena starat včetně psychického povzbuzení. Zanedbatelná rozhodně není péče o umírající. Jsme schopni zajistit návštěvu a vyšetření klienta paliativním lékařem v domácím prostředí.

KONTAKT:

ACME – Domácí péče, s.r.o.

Telefon: 475 216 331, 475 216 582

Mobil: 775 261 110

E-mail: info@acmepece.cz

www.acmepece.c


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*