Ústecká univerzita se stává sídlem EURACHEM-ČR

  •  

Od 1. ledna 2017 se Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem stala sídlem EURACHEM-ČR, jež je součástí významné organizace s celoevropskou  i mimoevropskou působností EURACHEM.

EURACHEM se zaměřuje na klíčové problémy zabezpečování kvality v oblasti chemických analýz. Spolu s dalšími mezinárodními organizacemi (EUROLAB aj.) a národními organy, jako jsou metrologické instituty či akreditační orgány, do značné míry určuje politiku v oblasti akreditace laboratoří, metrologické návaznosti, interpretace a vzájemného uznávání výsledků zkoušek.

Česká národní organizace EURACHEM-ČR patří v rámci mezinárodního sdružení k nejaktívnějším, o čemž svědčí i fakt, že současný předseda EURACHEM-ČR, mladý ale mezinárodně uznávaný chemik doc. David Milde z Univerzity Palackého v Olomouci, současně řídí celé mezinárodní sdružení
EURACHEM.

Dlouholetým členem výboru EURACHEM-ČR je profesor Pavel Janoš z fakulty životního prostředí, který po dvě předcházející funkční období vykonával funkci předsedy a v současné době je místopředsedou.

„Na půdě EURACHEM se setkávají zástupci centrálních evropských institucí s národními delegáty většiny evropských zemí, představitelé akademické  i podnikatelské sféry, prostě lidé, kteří často rozhodují o vývoji v klíčových oblastech mezinárodní spolupráce. To, že si tito lidé budou spojovat EURACHEM se jménem naší univerzity, nám může výrazně pomoci při navazování mezinárodních kontaktů,“ říká prof. Janoš.

Více na: http://www.eurachem.cz/         https://www.eurachem.org/

 

Zdroj: UJEP Ústí nad Labem


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*