Stali jste se obětí trestného činu? Projekt proč zrovna já? vám pomůže

  •  

Ústecký kraj je tradičně na předních příčkách v objemu kriminality a s tím souvisí i počet obětí trestných činů.

Poradna pro oběti trestných činů v Ústí nad Labem poskytla pomocnou ruku už více než dvěma stovkám obětí násilných, majetkových i jiných trestných činů. Nešlo však jen o poskytnutí praktických informací z průběhu trestního řízení či náhrady škody, ale také o prostor pro sdílení pocitů a obav, kterých jsou oběti často plné. V rámci projektu Proč zrovna já? Poskytuje Probační a mediační služba také doprovody k úkonům trestního řízení a k podání vysvětlení. „Oběť trestného činu tak získává potřebnou podporu pro to, aby se s dopady nepříjemného zážitku vyrovnala,“ říká koordinátorka projektu Proč zrovna já Pavla Radová. Obecně přetrvává názor, že trestné činy, jako je krádež, nestojí za pozornost. Zkušenosti jsou však jiné. I trestná činnost, která se může zdát bagatelní, může mít dalekosáhlé důsledky na život oběti. Může znamenat ztrátu jakýchkoli jistot a pocitu bezpečí. „Podstatné tedy je, že každou osobu, která se cítí být obětí spáchaného trestného činu, je třeba považovat za oběť, dokud nevyjde najevo opak nebo se nejedná o zcela zjevné zneužití postavení oběti. Na postavení oběti nemá vliv, zda byl pachatel zjištěn nebo odsouzen,“ dodává Pavla Radová.

V Česku začal před dvěma lety platit zákon o obětech trestných činů, který vytváří příznivé podmínky pro zlepšení postavení obětí i pro poskytování pomoci těmto lidem. „Probační a mediační služba dlouhodobě usiluje o vytvoření propracovaného a funkčního systému pomoci obětem trestných činů, a proto podporuje větší provázanost subjektů, které se pomocí obětem zabývají. I proto se na konci února sešli v Ústí nad Labem zástupci justičních, veřejnoprávních i neziskových institucí, aby spolupráci více prohloubili,“ doplnila Pavla Radová.


Příběh:
Ztráta peněženky taková prkotina není

Její život se během jednoho odpoledne obrátil vzhůru nohama. Paní Jana u pokladny v nákupním centru zjistila, že se stala obětí krádeže. Kabelka byla prázdná. Peníze, doklady i platební karty – všechno bylo pryč. Upřené pohledy pokladní i ostatních zákazníků jako by říkaly, že je paní Jana zmatená v důsledku svého věku a peněženku si určitě zapomněla doma. Pro paní Janu to byl nepříjemný zážitek, který měl dopady i do jejího běžného života. Byla podezřívavá i ke svým blízkým, v místech s větší koncentrací lidí cítila úzkost. A paní Jana není jediná, komu trestný čin zasáhl do života.
Před pětadvaceti lety byla ve Velké Británii podepsaná Charta práv obětí. V současné době se denně obracejí oběti trestných činů na Poradny, které fungují v rámci projekt Proč zrovna já?, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu.

 

Kontakt:
Probační a mediační služba
Velká Hradební 484/2 (5.patro), Ústí nad Labem
poradenské hodiny: pondělí 14 – 16 hod, středa 8 – 10 hod,
telefon: 475 232 635, e-mail: eulicna@pms.justice.cz

CESPO o.p.s.
Hrnčířská 18/53, Ústí nad Labem
poradenské hodiny: úterý 9 – 13 hod, středa 13 – 17 hod.
telefon: 604 940 791 (pozor pouze SMS), e-mail: pnovak@cespo.eu
Osobní konzultaci lze dojednat předem i mimo uvedené otevírací hodiny.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*