Štěpánka Tomsová: Dvacet let můžete bez obav stonat doma

  •  

Sestřičky z agentury domácí péče ACME se o nemocné, kteří nechtějí trávit dlouhý čas v nemocnicích, starají na Ústecku už dvacet let. Podle jednatelky Štěpánky Tomsové tým proškolených odbornic navštěvuje pacienty doma i několikrát za den a pracují čtyřiadvacet hodin sedm dní v týdnu.

Kdy a kde se zrodila myšlenka zřídit agenturu domácí péče ACME?

Agentura vznikla v srpnu 1999 a zakladatelkou byla má maminka Věra Koukalová, která celý svůj život působila ve zdravotnictví a znala jeho nedostatky. Chyběla kvalitní následná péče. Smyslem a cílem mé maminky byla pomoc nemocným lidem rychle se vyléčit v jim dobře známém prostředí, tedy doma. Proto vznikla agentura domácí péče.

Jak moc těžké byly začátky?

Počátky domácí péče znám z vyprávění své maminky, která agenturu před dvaceti lety zakládala. Je to asi jako s každým novým nápadem. Chce to hodně práce, trpělivosti, přesvědčování a dokazování okolí, že to má smysl. To, že domácí zdravotní péče funguje s vynikajícími výsledky, jsme už tenkrát viděli v zahraničí. A to bylo velkou inspirací. Ráda pracuji s lidmi, kteří své povolání berou jako poslání a myšlence domácí zdravotní péče věří. To je pro tuto práci moc důležité.

S čím jste se museli potýkat v začátcích a s čím bojujete teď, po dvaceti letech?

Na začátku bylo důležité získávat důvěru lékařů a klientů. Dokázat, že domácí péče má právoplatné místo ve zdravotnictví. Teď po dvaceti letech nás trápí nedostatek zdravotních sester, financování domácí péče a v poslední době jsme se setkali i s nekalou soutěží.

Jak obtížné je zaučit sestřičku v tomto oboru?

Velký význam má vzdělání a chuť se dál vzdělávat.  Pokud všechny kritéria splňuje, zaučení jde výborně. V současné době se však potýkáme s velkým nedostatkem zdravotních sester. Každé zdravotnické zařízení v Česku bojuje s nedostatkem zdravotnického personálu, v domácí zdravotní péči je to ještě horší. Povolání je náročné psychicky i fyzicky a takových jedinců, kteří to zvládají, je jak šafránu.

Umíte třeba říct, kolik kilometrů jste za svými pacienty už najezdili?

Za dvacet let jich vážně bylo hodně, nebála bych se říct, že číslo obsahuje šest nul. J

Je o vaše služby zájem nebo musíte klienty odmítat? Platí za vaše služby pacienti?

Ano o naše služby je zájem jak z řad lékařů, tak i klientů. Žádného klienta neodmítneme. To nelze. Domácí zdravotní péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Míváme však i klienty samoplátce, většinou se jedná o rehabilitace.

Jak domácí zdravotní péče probíhá?

Domácí zdravotní péče je určena klientům, kteří by jinak museli být hospitalizováni na lůžkových odděleních nemocnic nebo v léčebnách pro dlouhodobě nemocné. Jedná se o ty, jejichž zdravotní stav již nevyžaduje soustavnou péči lékaře, ale kvalifikovanou ošetřovatelskou péči. Tu jim mohou poskytnout doma zdravotní sestry dle postupů naordinovaný lékařem.

Nezabýváte se ale jen domácí péčí, ale také hospicovou. Vysvětlíte nám krátce, v čem pomoc spočívá?

Základní cíl je vážně nemocným a umírajícím osobám v na sklonku života zajistit klidný a důstojný pobyt v domácím prostředí a v kruhu nejbližších. Nemocný nezůstane sám se svými obavami a nebude trpět nesnesitelnými bolestmi. Jedinou prioritou je zachováním lidské důstojnosti umírajícího nemocného.

Spousta lidí by asi zhodnotila práci s nemocnými nebo umírající jako depresivní. Jak ji vnímáte vy?

Jde asi o to, jak má kdo má nastavené sociální cítění a potřebu pomáhat ostatním. Psychicky je práce v téhle sféře velmi náročná, to ano. Je potřeba si správně nastavit hranice, být nad věcí a udržet si nadhled.

Co pro vás samotnou vaše práce znamená?

Moje povolání je poslání, které pro mě má opravdový smysl a viditelné výsledky. A pokud máte okolo sebe tým pracovníků, kteří to mají stejně nastaveno, jde vše samo.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*