Student dostal cenu za nanotechnologie

Foto: UJEP
  •  

Cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů získal student Přírodovědecké fakulty UJEP Jakub Braborec.

Ocenění, které ministr uděluje od roku 2014, může získat student nebo absolvent bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem. Ocenění lze udělit i za mimořádný čin prokazující občanskou statečnost, odpovědnost nebo obětavost. V kategorii pro vynikající studenty a absolventy obdržel cenu Jakub Braborec. „Osobně jsem se slavnostního předávání zúčastnil a upřímně mohu říci, že jsem byl hrdý na naši univerzitu, respektive její studenty. Student ústecké univerzity zde byl oceněn mezi osmi studenty Univerzity Karlovy v Praze, Českého vysokého učení technického v Praze, Masarykovy univerzity a Západočeské univerzity v Plzni,“ řekl rektor Martin Balej.

 
Jakub Braborec je student doktorského studijního programu Nanotechnologie. Během své diplomové práce úspěšně syntetizoval sérii nových halogenových derivátů, boranů. Experimentální práce byly prováděny v Ústavu anorganické chemie AV ČR v Řeži pod vedením českého vědce a popularizátora vědy Michaela Londesborougha. Obzvláště významným objevem bylo nalezení a objasnění modré laserové emise u molekuly anti-B18H22, která byla právě syntetizována Jakubem Braborcem, čímž se z této molekuly stal první molekulární anorganický laserový materiál na světě. O významu této práce svědčí i to, že výsledky byly ve spolupráci s týmem vědců z Madridu uveřejněny ve velice prestižním časopise Nature communication, kde je jako spoluautor uveden Jakub Braborec.

 
„Tento nový laserový materiál vykazuje vynikající odolnost vůči fotodegradaci a slušnou laserovou účinnost, odolnost proti fotodegradaci této molekuly je dokonce vyšší než u nejmodernějších komerčně dostupných modrých laserových barviv,“ dodal děkan přírodovědecké fakulty Jaroslav Pavlík.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*