Studenti ústecké univerzity absolvují zajímavé stáže

  •  

 

 Celkem 17 studentů bakalářského studia ekonomických oborů na Fakultě sociálně ekonomické ústecké univerzity se v rámci volitelného kurzu „Etika manažera“ se zaměřením na aspekty podnikatelské etiky zúčastnilo praktických projektů pro dvě společnosti. Tato faktulta je od loňského roku členem platformy sdružující významné odpovědné podniky a instituce Business Leaders Forum. Součástí členství je i aktivní participace na programu CSR Ambassadors. Jeho cílem je zprostředkovat studentům praktickou stáž se zaměřením na aplikaci a rozvíjení konceptu společenské odpovědnosti ve vybrané firmě.

Studenti byli pověřeni inovovat výukové materiály „Finanční abecedy“ a rozhodli se pro vytvoření deskové hry s názvem „Kdo přežije: Svět financí“, jejímž účelem je zábavnou formou otestovat znalosti účastníků kurzu. Pilotáž hry se uskutečnila v klubu maminek při ústecké pobočce organizace Člověk v tísni a na základě získaných poznatků z praxe byla stávající pravidla upravena. Hráči nesoupeří mezi sebou, ale sami se sebou, cílem hry je umět vyváženě hospodařit s daným rozpočtem po jeden kalendářní rok a nedostat se po jeho uplynutí do dluhové pasti.

Po vyrobení prototypu hry se uskutečnila závěrečné prezentace výsledků za účasti zástupců firmy i tvůrců programu Finanční abeceda. Zadavatel konstatoval, že hra je zábavná a zajímavá a najde ve výuce své uplatnění. Pro druhou společnost další skupina studentů zpracovávala výzkum povědomí o firmě v Ústí. Studenti se nejprve seznámili s obdobnými průzkumy, nastudovali metodiku, vypracovali dotazník a sestavili charakteristiku výběrového vzorku. Následně sesbírali data u zhruba 550 respondentů a provedli vyhodnocení.

 


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*