Tři stovky Ústečanů využily pomoci pro oběti trestných činů

  •  

Jak zvládnout trestní řízení či podat trestní oznámení. To jsou jedny z mnoha rad a úkolů projektu Proč zrovna já? Probační a mediační služby ČR, který v Ústí nad Labem vede Pavla Radová.

Má projekt pomoc obětem trestných činů konkrétní výsledky?

Projekt pomohl již šesti tisícovkám obětí po celé republice, z toho asi tři sta obětí vyhledalo pomoc v Poradně pro oběti trestných činů v Ústí nad Labem. Vytvořili jsme také tzv. týmy pro oběti ve čtyřiceti městech, ve kterých se scházejí zástupci místní samosprávy, Policie ČR, obecní policie, poskytovatelů sociálních a  zdravotních služeb a Probační a mediační služby. V rámci těchto týmů vznikl hmatatelný výstup ve formě manuálů pro oběti a rozcestníků služeb. Jsou to pomůcky nejen pro oběti, ale i pro profesionály, kteří tak mají stále při ruce práva obětí a kontakty na důležité instituce.

Jak si můžeme představit vašeho nejčastějšího klienta – oběť?

Každý člověk je jiný, stávají se různé trestné činy, a proto i každý případ je jedinečný. Lidé, přicházející do našich poraden, mají společné to, že něco potřebují v souvislosti s řešením následků trestného činu. Stává se, že klient nemá jasnou zakázku, vlastně ani sám neví, co by od naší poradny mohl žádat. Pak je na poradci, aby dokázal vytvořit takové prostředí, v němž by se klient neostýchal sdělit své problémy. Ptáte-li se na druh trestné činnosti, kterou byli naši klienti zasaženi, často se jedná o majetkovou trestnou činnost, dále pak násilnou. Častým problémem je také neplacení výživného.

Jaké formy pomoci nabízíte?

Základem konkrétní pomoci obětem je poradenství, které je poskytováno zkušenými poradci pro oběti, pracovníky Probační a mediační služby. Ti poskytují také doprovázení k orgánům činným v trestním řízení. Na doprovod tzv. důvěrníkem má každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, totiž právo. V případě potřeby a na základě zhodnocení poradce dokážeme pro klienty zdarma zajistit služby psychoterapeuta. Zajímavou službou jsou jistě také restorativní skupinové konference. V rámci těch se na neutrální půdě setkávají obě strany sporu, jejich blízcí a případně i další členové komunity s cílem narovnat či obnovit narušené sociální vztahy i pocit bezpečí oběti trestného činu, přinést pachateli možnost uvědomit si dopady svého jednání a přivést ho k odpovědnosti.

Vyplynuly z projektu podněty pro nějaké změny legislativy?

Probační a mediační služba bedlivě sleduje situaci a legislativu okolo obětí trestných činů, stejně tak sbírá podněty z praxe. Před pár měsíci došlo k vyhodnocení zákona o obětech trestných činů a připravovaná novela například počítá s rozšířením okruhu zvlášť zranitelných obětí nebo se zrychlením procesu přiznávání peněžité pomoci obětem.

Naváže na projekt Proč zrovna já nějaká nová aktivita Probační a mediační služby a co vy, osobně, si z práce na projektu odnášíte?

V tuto chvíli pracujeme na pokračujícím projektu, který přinese řadu dalších možností, jak pomoci obětem a šířit osvětu mezi odbornou i laickou veřejností. Já osobně si z práce na projektu odnáším řadu zajímavých zkušeností, kontaktů i dobrý pocit z toho, že jsem mohla pomoci dobré věci.

Redakce


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*