Univerzita otevírá mezinárodní výběrový kurz

Student. Foto: UJEP
  •  

Na ústecké univerzitě bude počátkem října zahájen česko-německý kurz věnovaný problematice ekosystémových služeb.

Ve spolupráci ústecké univerzity a Hochschule Anhalt (Bernburg, SRN) byl pro zimní semestr 2015/2016 připraven kurz Ekosystémové služby východního Krušnohoří. Ten navazuje na kurzy pořádané v minulosti v rámci projektu Hodnotná příroda východního Krušnohoří v programu Cíl 3. Letošní kurz přináší nová témata a nové přednášející.

Kurzu, vyučovaného v anglickém jazyce, se budou moci zúčastnit studenti všech fakult UJEP a studenti
Hochschule Anhalt. Úvodní část kurzu proběhne ve dnech 1.–2. 10. formou dvoudenního cyklu přednášek, v nichž se studenti seznámí se základními poznatky z oblasti ekosystémových služeb i s metodologickými přístupy k jejich hodnocení.

Pro realizovaný výběrový kurz jsou Krušné hory vhodným územím jak z hlediska jejich přírodního významu, tak i svým přeshraničním rozsahem.

Studenti rozdělení do mezinárodních týmů budou následně v průběhu celého semestru pracovat na společné seminární práci vztahující se k ústřednímu tématu kurzu. Práce budou diskutovány na pracovním workshopu na IÖER v Drážďanech v listopadu 2015. Závěrečné setkání pak proběhne na začátku roku 2016 na Hochschule Anhalt, kde bude realizována taktéž závěrečná exkurze kurzu do okolí partnerského města Bernburg.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*