Univerzita otevírá mezinárodní výběrový kurz

Student. Foto: UJEP

Na ústecké univerzitě bude počátkem října zahájen česko-německý kurz věnovaný problematice ekosystémových služeb.

Ve spolupráci ústecké univerzity a Hochschule Anhalt (Bernburg, SRN) byl pro zimní semestr 2015/2016 připraven kurz Ekosystémové služby východního Krušnohoří. Ten navazuje na kurzy pořádané v minulosti v rámci projektu Hodnotná příroda východního Krušnohoří v programu Cíl 3. Letošní kurz přináší nová témata a nové přednášející.

Kurzu, vyučovaného v anglickém jazyce, se budou moci zúčastnit studenti všech fakult UJEP a studenti
Hochschule Anhalt. Úvodní část kurzu proběhne ve dnech 1.–2. 10. formou dvoudenního cyklu přednášek, v nichž se studenti seznámí se základními poznatky z oblasti ekosystémových služeb i s metodologickými přístupy k jejich hodnocení.

Pro realizovaný výběrový kurz jsou Krušné hory vhodným územím jak z hlediska jejich přírodního významu, tak i svým přeshraničním rozsahem.

Studenti rozdělení do mezinárodních týmů budou následně v průběhu celého semestru pracovat na společné seminární práci vztahující se k ústřednímu tématu kurzu. Práce budou diskutovány na pracovním workshopu na IÖER v Drážďanech v listopadu 2015. Závěrečné setkání pak proběhne na začátku roku 2016 na Hochschule Anhalt, kde bude realizována taktéž závěrečná exkurze kurzu do okolí partnerského města Bernburg.

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*