Univerzita stále zkvalitňuje vzdělávání a výzkum v technických oborech

Budova H. Zdroj: UJEP
  •  

V rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem úspěšně dokončila projekt Edimare: Zkvalitnění vzdělávání a rozšíření výzkumu na fakultě výrobních technologií a managementu. Díky projektu došlo k modernizaci budovy Fakulty výrobních technologií a managementu a jejího zázemí v kampusu UJEP, což přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání a výzkumu v technických oborech na ústecké univerzitě.

Cílem projektu bylo zkvalitnění vzdělávání a rozšíření výzkumu v technických oborech na fakultě výrobních technologií a managementu formou modernizace budovy „H“, která slouží k realizaci vzdělávání i výzkumu na fakultě a zároveň je zázemím pro akademické i vědecko-výzkumné pracovníky a studenty doktorského studia.

Realizační fáze projektu skončila 30. dubna 2015. Nyní probíhají práce na závěrečné monitorovací zprávě, žádosti o platbu a dalších dokumentech nezbytných pro administrativní ukončení projektu. Zároveň začíná pětileté období udržitelnosti projektu.

Konkrétně se díky projektu  podařilo rekonstruovat prostory v 1. a 2. NP budovy „H“ a vybudovat nové ve 3. NP. Byly zřízeny tři nové laboratoře a modernizovány dvě stávající. Zároveň projekt umožnil fakultě výrobních technologií a managementu pořídit několik speciálních přístrojů, například přenosný spektrometr, plynový chromatograf, metalografický mikroskop a sadu dvoukotoučových mechanických metalografických brusek pro vzorky. Došlo taktéž k instalaci centrálního rozvodu stlačeného vzduchu do budovy s externí kompresorovou stanicí s 500 litrovým vzdušníkem.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*