Univerzita vystavuje návrhy největší investiční akce ve své historii

  •  

V ústeckém muzeu přichystali na 22. září od 16:00 hodin vernisáž výstavy architektonické soutěže o návrh budovy Centra přírodovědných a technických oborů ústecké univerzity. Expozici si následně můžete prohlédnout do 1. listopadu.

V případě stavby se jedná o největší investiční akci v historii univerzity. Vysoká škola si však zároveň byla vědoma slibů, které dala veřejnosti v souvislosti s demolicí budovy bývalé ústecké porodnice, a věnovala zvýšenou pozornost zajištění nezávislosti hodnocení kvality potenciálních návrhů nové stavby.

„Proto se také vedení rozhodlo jít nikoli cestou běžné veřejné zakázky, ale zvolilo náročnější způsob výběru projektu prostřednictvím architektonické soutěže o návrh, která v České republice nepatří mezi hojně využívané instituty. I z tohoto důvodu jsme při plnění tohoto náročného zadání překonávali mnoho nesnází,“ osvětluje rektor ústecké univerzity Martin Balej náročnost soutěžního procesu.

Pro posouzení návrhů byla jmenována porota ve velice silném složení. Respektovaní odborníci si zvolili do svého čela ústeckého rodáka, architektka Jana Jehlíka. Místopředsedou poroty pak byl zvolen Jaroslav Pavlík, děkan Přírodovědecké fakulty ústecké univerzity. Většina  poroty byla tvořena externími odborníky, architekty.

Nová stavba Centra přírodovědných a technických oborů bude vybavena sdílenými výukovými prostory (specializované učebny a posluchárny) umožňujícími zavedení efektivních a progresivních výukových metod, včetně optimalizace zázemí pro vyučující akademické pracovníky.

Významnou částí budovy budou i laboratoře pro praktickou výuku odborných studijních programů a vědecké laboratoře se zázemím pro přípravu některých závěrečných prací s vazbou na experimentální výzkum. Laboratoře jako vysoce specializované prostory zajistí podmínky pro činnost výzkumných týmů s vlastním zázemím umožňujícím interní i externí spolupráci s odborníky z oblasti výzkumu a vývoje a rovněž s profesionály z praxe.

Vybrané laboratoře budou plnit další nezastupitelnou funkci – funkci sdílených univerzitních laboratoří, které bude využívat více součástí univerzity, zejména přírodovědecká fakulta, fakulta životního prostředí, fakulta výrobních technologií a managementu a Ústecké materiálové centrum. Některé laboratoře budou mít speciální přístrojové vybavení pro spolupráci s aplikační sférou a průmyslovými podniky. Z předpokládané celkové čisté užitné plochy připadá na laboratoře zhruba 33 procent plochy.

Kromě poslucháren, seminárních a konzultačních místnosti budou důležitou součástí budovy i další prostory pro zázemí a podporu hlavní činnosti univerzity, jako jsou administrativa (děkanát), stravování (menza) a parkovací místa.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*