Ústecká a drážďanská univerzita spolupracují na biomedicínském výzkumu

  •  

Přírodovědecká fakulta UJEP rozvíjí spolupráci s Technickou univerzitou Drážďany. Jejich společným cílem je optimalizace zařízení pro kultivaci kmenových buněk. Kmenové buňky totiž nesou vysoký potenciál klinické využitelnosti při léčbě mnoha nemocí. Je však možné je izolovat pouze v malém množství. Proto se výzkumná skupina složená z týmů obou univerzit zaměřuje na studium bioreaktoru s míchanou suspenzí na bázi mikronosičů k rozšíření populace kmenových buněk.

„Výzkumná skupina doktora Benjamina Kruppkeho z Institute of Material Science se zabývá bioresponzivními materiálovými systémy a bioinspirovanými kompozity a zároveň cílí na biomedicínské aplikace, kdy se jeden z jejich výzkumů věnuje kultivaci kmenových buněk. Úkolem našeho týmu bude pomocí počítačových simulací optimalizovat zařízení a proces kultivace, který by tvorbu kmenových buněk podpořil,“ doplňuje docent Jaromír Havlica z katedry chemie PřF UJEP.

„Spolupráce našich dvou univerzit významně pokročila vloni česko-německou konferencí 1st PhD-Conference: Biologization, Nanotechnology, Simulation, na níž studenti doktorských studijních programů prezentovali svá výzkumná témata. Slovo dalo slovo, a tak prvotní komunikace našich začínajících vědců započala pozdější kooperaci vědeckého týmu docenta Havlicy z katedry chemie naší fakulty a výzkumné skupiny dr. Kruppkeho z Drážďan,“ přibližuje proděkanka pro vnější a zahraniční vztahy PřF UJEP Regina Herma.

Na nedávném společném setkání v Ústí nad Labem, které proběhlo na Přírodovědecké fakultě UJEP, oba odborné týmy prezentovaly své dosavadní aktivity i výsledky a diskutovaly o dalších možnostech spolupráce. Proběhla také exkurze po laboratořích Přírodovědecké fakultě a setkání s dalším výzkumným týmem fakulty z Centra nanomateriálů a biotechnologií.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*